Voinalovych Vitaliy,  Віталій Войналович, Виталий Войналович
Voinalovych Vitaliy, Віталій Войналович, Виталий Войналович
Interregional Academy of Personnel Management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Подтвержден адрес электронной почты в домене maup.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс
ВА Войналович
К.: світогляд 742, 2005
892005
Партiйно-державна полiтика щодо релiгiї та релiгiйних iнституцiй в Українi 1940-1960-х рокiв: полiтологiчний дискурс
ВА Войналович
Київ, 2005
312005
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості:[Монографія.]
М Панчук, В Євтух, В Войналович, В Котигоренко, О Калакура, Н Кочан, ...
К., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
92011
Чорні дні «чорного» духовенства: Ліквідація православних монастирів в Україні в ході антирелігійної кампанії другої половини 50-х-першої половини 60-х років
В Войналович
З архівів, 340, 1995
91995
Масові незаконні репресії 20-х–початку 50-х років на Полтавщині
ГК Ковтун, В Войналович, Ю Данилюк
Реабілітовані історією.–Київ-Полтава, 13-14, 1992
91992
Релакcационная cхема cтрочного cимплекc метода
ВЛ Волкович, ВМ Войналович, ВИ Кудин
Автоматика 4, 79-86, 1987
71987
Релігійний чинник етнополітичних процесів на Донбасі: історія і сучасність: монографія
V Voĭnalovych, N Kochan
IPIEND im. IF Kurasa, 2014
62014
Нацiональнi меншини України у XX столiттi: полiтико-правовий аспект та iн
М Панчук, В Войналович, О Галенко
62000
Наступ на етноконфесійні осередки як один із засобів здійснення національної політики в Україні (II пол. 40-х-50-ті роки ХХ ст.)
В Войналович
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 207-226, 1997
61997
Духовні навчальні заклади України (друга половина 40-х—перша половина 60-х рр. ХХ ст.)
ВА Войналович
Український історичний журнал, 24-38, 2003
52003
Держава і церква на Полтавщині (Друга половина 40-х–80-ті роки)
В Войналович
Держава і церква на Полтавщині за радянської доби:–Полтава 85, 2002
52002
Політико–правові засади національно–релігійної політики в Україні кінця 50–х–першої половини 60–х років
В Войналович
Історія України. Маловідомі імені, події, факти (Збірник статей). Вип 2, 193-217, 1997
51997
Що насправді коїлося в патріарших палатах. Маловідомі документи про опозиційний рух у Руській Православній Церкві
В Войналович
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 152-157, 1994
51994
Релакcационная схема двойственного строчного симплекс метода
ВЛ Волкович, ВМ Войналович, ВИ Кудин
Автоматика, 1988
41988
Релігійний чинник у процесах націє-та державотворення: досвід сучасної України
ВА Войналович
ІПіЕНД ім. ІФ Кураса НАН України, 2012
22012
Дослідження радянської партійно-державної політики в галузі релігії в Україні (40–60-ті роки ХХ ст.): аналіз джерельної бази
В Войналович
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2006
22006
Етноконфесійні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи/ВА Войналович.–Історія релігій в Україні. Тези повідомлень VII Міжнародного" круглого столу". Львів, 12–14 травня …
ВА Войналович
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки.–1993.–Вип 3, 78-86, 1997
21997
Сучасне українське православ’я: старі і нові виклики
ВА Войналович
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2018
12018
Концепт суспільного інтересу постмайданної України: аксіологічні, стратифікаційні, соціально-демографічні та регіональні аспекти
В Войналович, С Білошицький
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2016
12016
Геополітичні орієнтації громадян України як вияв цивілізаційної ідентичності українського суспільства
В Войналович
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20