Підписатись
Ольга Седлерова
Ольга Седлерова
старший науковий співробітник, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України
Підтверджена електронна адреса в casre.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нафтогазоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря
ПФ Гожик, МІ Євдощук, ЕА Ставицький, ВВ Гладун, ТМ Галко, ...
К.: ЕКМО, 2007
142007
Cтан і перспективи розвитку аерокосмічних досліджень Землі в Державній установі Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії …
ВІ Лялько, МО Попов, ОВ Седлерова, ММ Шаталов
Геологічний журнал, 19-36, 2018
102018
Інтеграція дистанційних та геолого геофізичних просторових даних при пошуку вуглеводнів на морському шельфі
СА Станкевич, ОВ Седлерова
Геоінформатика, 2007
82007
та інші. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Теоретичне та практичне обгрунтування пошуків нафти і газу в акваторіях України
ПФ Гожик, ІІ Чебаненко, ВО Краюшкін
К.: ЕКМО, 2010
72010
Перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря за комплексною оцінкою даних аерокосмічних досліджень
ЯГМ Євдощук М.І., Галко Т.М., Седлерова О.В., Волкова О.В.
Нафтогазова галузь України, 3-8, 2013
52013
Геологічна інтерпретація результатів інтеграції даних багатоспектрального космічного знімання і геолого-геофізичних даних для прогнозування нафтогазоперспективних зон на …
ОВ Седлерова
Ukrainian journal of remote sensing, 47-57, 2015
42015
CОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЛИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ" НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЛИ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ …
ВІ Лялько, МО Попов, ОВ Седлерова, ММ Шаталов
Геологiчний журнал, 19-36, 2018
32018
Пiдхiд до iнтеграцiї дистанцiйних та геолого-геофiзичних даних на основi теорiї свiдчень Демпстера–Шейфера
МО Попов, СА Станкевич, МВ Топольницький, ОВ Седлерова
Доповіді Національної академії наук України, 94-98, 2015
22015
Виявлення прогнозних об’єктів, перспективних на поклади вуглеводнів, на Північно-Західному шельфі Чорного моря за даними космогеологічних досліджень
ЗМ Товстюк, ТА Єфіменко, ОВ Седлерова, ІВ Лазаренко, ...
Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України, 2009
22009
Обґрунтування комплексної методики прогнозу нафтогазоперспективних об’єктів українсь кого сектора Азовського моря з використанням даних дистанційного зондування Землі
ОВ Седлерова
Ольга Володимирівна Седлеро ва—Київ, 2008.—20 с, 2008
22008
Geological interpretation of remote sensing data for deep faults identifying in the Dnieper-Donets basin.
SOVYTA Golubov S. I., Vorobiev A. I.
Conference Proceedings, Geoinformatics 2021, 1-6, 2021
1*2021
До 25-річчя від дня заснування Державної установи Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України
ВІ Лялько, МО Попов, ОД Федоровський, ВЄ Філіпович, СМ Єсипович, ...
Геологічний журнал, 101-108, 2017
12017
Аналiз вiдображення глибинної будови схiдної (в межах України) частини Азово-Чорноморського регiону в новiтнiх геоструктурах
ВГ Верховцев, ОВ Седлерова, ОВ Волкова
Доповіді Національної академії наук України, 118-124, 2013
12013
Использование спутниковой информации при изучении нефтегазоносных структур шельфовой зоны (на примере Азово-Черноморского региона)
ЗМ Товстюк, ТА Ефименко, ОВ Седлерова, ИВ Лазаренко, ...
Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон 12, 280, 2005
12005
Пам’яті академіка НАН України Вадима Івановича Лялька (1 вересня 1931–24 вересня 2022)
МО Попов, ОВ Седлерова, АВ Хижняк
Геологічний журнал, 113-117, 2022
2022
Пам'яті академіка НАН України Вадима Івановича Лялька (1 вересня 1931-24 вересня 2022)
МО Попов, ОВ Седлерова, АВ Хижняк
Geologìcnij žurnal/Geologiceskij žurnal/Heolohichnyi Zhurnal, 2022
2022
ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІ ЧНИХ НАУК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»—30 РОКІВ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ …
ВІ ЛЯЛЬКО, МО ПОПОВ, ОВ CЕДЛЕРОВА, АВ ХИЖНЯК
Геологічний журнал, 114-125, 2022
2022
Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України: шлях довжиною 30 років
AV Lyalko, V.I., Popov, M.O., Sedlerova, O.V., Khyzhniak
Space Science and Technologythis link is disabled 28 (3), 29-42, 2022
2022
До розвитку методів і технологій дистанційного зондування Землі в Україні
ВІ Лялько, МО Попов, ОВ Cедлерова, ОД Федоровський, СА Станкевич, ...
Український журнал дистанційного зондування Землі 9 (2), 43-53, 2022
2022
90-річний ЮВІЛЕЙ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ ЛЯЛЬКА ВАДИМА ІВАНОВИЧА
ОВ Седлерова
Геологічний журнал, 85-87, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20