Подписаться
Бондаренко Ольга Ивановна, Бондаренко Ольга Іванівна, Olga Bondarenko
Бондаренко Ольга Ивановна, Бондаренко Ольга Іванівна, Olga Bondarenko
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», ГВУЗ «Приднепровская
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Options of sustainable development of region's territory
MV Savytskyi, OI Bondarenko, MM Babenko, YB Benderskyi
Scientific Bulletin of National Mining University, 2015
132015
Деякі погляди на стан нормативного регулювання будівельної діяльності в Україні
ТНО Омельяненко М.В., Саньков П.М., Харченко К.С., Бондаренко О.І.
Materials of the XII International Science Conference «Topical tendencies of …, 2021
42021
Аграрні соціоекокомплекси в Україні
МВ Савицький, СМ Ніколаєнко, ЮБ Бендерський, ММ Бабенко, ...
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2014
32014
Социально-градостроительные аспекты формирования экопоселений
НВ Савицкий, ОИ Бондаренко, Т Хода
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Стародубовские …, 2011
32011
Підвищення енергоефективності житлових будівель старої забудови
МВ Савицький, ТЮ Шевченко, ЄЛ Юрченко, ОО Коваль, ОІ Бондаренко, ...
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Инновационные …, 2009
32009
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи і методи проектування рекреаційних зон» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності …
НГУ Бондаренко О.І.
Дніпро: ПДАБА, 2023. - 13 с., 2023
22023
Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об'єктів: колективна монографія
М Савицький, Ш Айріх, ІЗ Халаф, С Дукат, С Унчік, Г Євсєєва, ...
22019
Энергоэффективное малоэтажное жилое здание из органических материалов
НВ Савицкий, ТД Никифорова, АА Несин, ОИ Бондаренко, ...
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Инновационные …, 2015
2*2015
Современные направления устойчивого градостроительства: коллективная монография
Н Савицкий, В Большаков, О Разумова, О Бондаренко, М Бабенко, ...
12020
Принципы формирования системы краеведческих маршрутов Днепропетровского региона
ОИ Бондаренко
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Создание …, 2015
1*2015
Принципы интеграции экопоселений в систему сельского расселения
OI Bondarenko, NV Savickij, EB Benderskij, MY Rudneva
Construction, materials science, mechanical engineering, 76-86, 2013
12013
Экологизация городской среды
ОИ Бондаренко, ДВ Демидова
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Создание …, 2013
12013
Формирование краеведческих маршрутов Орельского аграрно-рекреационного района Днепропетровской области
ОИ Бондаренко, И Коваленко
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2008
12008
ОСВОЄННЯ ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНОГО КОМПЛЕКСУ ДНІПРОВСЬКИХ СТАРИЦЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА ДНІПРО
БОІ Бачинський І.Д.
Матеріали V науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих …, 2024
2024
Особливості архітектурного формоутворення енергоефективних багатоповерхових будівель
БО І.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології …, 2024
2024
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо …
БОІ Невгомонний Г. У., Воробйов В. В.
Дніпро: ПДАБА, 2023. – 18 с., 2023
2023
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційного проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 191 «Ар- 2 хітектура та містобудування …
РОА Бондаренко О. І., Подолинний С. І.
Дніпро: ПДАБА, 2023. – 23 с., 2023
2023
Особливості формування рекреаційної інфраструктури в Марокко
БОІ Халют Сальма
Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих …, 2023
2023
Сучасні тенденції і перспективи формування системи зелених насаджень міста
БО Воронова Є.
Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих …, 2023
2023
Методичні вказівки до виконання курсового проєкту «Селище на 2000 мешканців. Планування та забудова» з дисципліни «Архітектурне проєктування» для здобувачів першого …
ШОМ Мерилова І. О., Швець І. А., Бондаренко О. І.
ПДАБА, 2022–28 с., 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20