Подписаться
Olena Hrybiuk (Олена Гриб'юк)
Olena Hrybiuk (Олена Гриб'юк)
Institute for Digitalisation of Education of NAES of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене iitta.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Computer Vision and AI-integrated IoT Technologies in Medical Ecosystem
A Khang, VA Abdullayev, O Hrybiuk, AK Shukla
CRC Press. doi 10, 9781003429609, 2024
902024
Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті
ОО Гриб'юк
Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць, 45-58, 2013
752013
Mathematical modelling as a means and method of problem solving in teaching subjects of branches of mathematics, biology and chemistry.
O Grybyuk
Proceedings of the First International conference on Eurasian scientific …, 2014
72*2014
Педагогічне проектування комп’ютерно орієнтованого середовища навчання дисциплін природничо-математичного циклу./Гриб’юк ОО
ОО Гриб'юк
Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної …, 2015
612015
Improvement of the educational process by the creation of centers for intellectual development and scientific and technical creativity
O Hrybiuk
Advances in Manufacturing II: Volume 2-Production Engineering and Management …, 2019
522019
Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики в контексті підвищення якості освіти.
ОО Гриб’юк
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
452013
Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики
ОО Гриб’юк, МІ Жалдак
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно …, 2013
452013
Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток молодого покоління
ОО Гриб'юк
Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 2015
422015
Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічний розвиток молодого покоління.
ОО Гриб’юк
“Science”, the European Association of pedagogues and psychologists …, 2014
422014
Problems of Expert Evaluation in Terms of the Use of Variative Models of a Computer-Oriented Learning Environment of Mathematical and Natural Science Disciplines in Schools
O Hrybiuk
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 101-118, 2019
412019
Когнітивна теорія комп’ютерно орієнтованої системи навчання природничо-математичних дисциплін та взаємозв’язки вербальної і візуальної компонент
ОО Гриб'юк
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
392015
Математичне моделювання при навчанні дисциплін математичного та хіміко-біологічного циклів: навчально-методичний посібник для учителів
ОО Гриб'юк
Рівне: РДГУ, 2010
382010
Математичне моделювання як засіб екологічного виховання учнів у процесі навчання математики в класах хіміко-біологічного профілю
ОО Гриб'юк
Навчально-методичний посібник для учителів., 207, 2013
342013
Віртуальне освітнє середовище як інноваційний ресурс для навчання і дослідницької діяльності студентів
ОО Гриб’юк
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній …, 2013
312013
Дослідницьке навчання учнів предметів природничо-математичного циклу з використанням комп’ютерно орієнтованих методичних систем. Монографія
ОО Гриб’юк
Київ, НПУ імені МП Драгоманова, 2019
292019
Engineering in Educational Institutions: Standards for Arduino Robots as an Opportunity to Occupy an Important Niche in Educational Robotics in the Context of Manufacturing 4.0.
O Hrybiuk, O Vedyshcheva, P Lukavyi, A Ivaniuk, N Kulish
ICTERI Workshops, 770-785, 2020
272020
Система динамічної математики GeoGebra як засіб активізації дослідницької діяльності учнів
ОО Гриб’юк, ВЛ Юнчик
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2015
272015
Перспективи впровадження варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу у загальноосвітніх навчальних закладах України
ОО Гриб'юк
Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка. Серія педагогічна [редкол …, 2016
242016
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання математики у загальноосвітньому навчальному закладі
ОО Гриб'юк
Teoria i praktyka – znaczenie badań naukowych: Zbiór raportów naukowych (29 …, 2013
232013
Розв’язування евристичних задач в контексті STEM-освіти з використанням системи динамічної математики GeoGebra
ОО Гриб’юк, ВЛ Юнчик
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2015
212015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20