Hanna Zhosan
Hanna Zhosan
Kherson State Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The substantiation of the strategy of social responsibility of the enterprise with the aim of providing efficiency of its activities
OI Harafonova, GV Zhosan, LM Akimova
Маркетинг і менеджмент інновацій, 267-279, 2017
322017
Social responsibility as a contextual component of the enterprise economic security
L Korchevska, G Zhosan, S Kavun
Journal of Finance and Economics 1 (4), 95-104, 2013
312013
Методологічні питання економічної безпеки підприємства
ГВЖ Лілія Олександрівна Корчевська
Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник наукових статей., 108 –111, 2010
29*2010
Оценка социальной ответственности предприятия: критерии и показатели
ТФ Тарасова, АВ Жосан, ВЯ Башкатова
Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права, 120-126, 2014
122014
Formation of Enterprise Management Strategies and Entrepreneurship Training
Y Kyrylov, N Kyrychenko, T Stukan, H Zhosan
International Journal of Management, 2020
112020
Influence determination of social responsibility to the productivity enterprise activity level
S Kavun, G Zhosan
Economies 4 (3), 14, 2016
82016
Система напрямків забезпечення економічної безпеки підприємства
ЛО Корчевська, ГВ Жосан
Вісн. Донецького національного університету.–2010.–Вип 2, 184-191, 2010
82010
Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution
Y Kyrylov, V Hranovska, H Zhosan, I Dotsenko
72020
Соціальна відповідальність у забезпеченні результативності діяльності підприємства: автореф… канд. екон. наук, спец.: 08.00. 04–економіка та управління підприємствами (за …
ГВ Жосан
Херсон: Херсонський нац. техн. ун-т, 2014
62014
Calculation of the generalizing indicator of productivity of the enterprises activity based on the matrix-rank approach
K Sergii, Z Ganna
Journal of Finance and Economics 2 (6), 202-209, 2014
52014
Оценка влияния социальной ответственности на результативность деятельности предприятия
АВ Жосан, ВЯ Башкатова, ЕВ Трухачева
Актуальные проблемы инновационного развития экономики, 182-186, 2014
42014
Розрахунок загальних показників соціальної відповідальності підприємства за складовими
ГВ Жосан
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 288-300, 2014
42014
Calculation of the general indicators of social responsibility of the enterprise for Components
ГВ Жосан
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (16), 288-300, 2014
42014
Визначення стейкхолдерів молодіжного підприємництва
Г Жосан
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 48-51, 2020
32020
Стратегічна адаптація підприємства й аналіз методичних підходів до її оцінки в контексті інтеграції України до Європейського Союзу
ОІ Зайцева, ГВ Жосан, ВО Бетіна
Бизнес Информ, 2018
32018
Соцiальна вiдповiдальнiсть у забезпеченнi результативностi дiльностi пiдприємства: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук за спецiальнiстю 08.00. 04-економiка та …
ГВ Жосан
32014
Концептуальнi положення соцiальної вiдповiдальностi пiдприємства як теоретична основа збалансованої результативностi/Вiсник нацiонального Хмельницького унiверситету
ГВ Жосан, КВ Трухачова
Вiсник нацiонального Хмельницького унiверситету. Науковий журнал. Економiчнi …, 2013
32013
Місце соціальної відповідальності у забезпеченні економічної безпеки підприємства
ЛО Корчевська, ГВ Жосан
Вісник економіки транспорту і промисловості, 48-52, 2012
32012
Трансформацiя пiдходiв до змiсту поняття «соцiальна вiдповiдальнiсть пiдприємства»
ГГ Савiна, ГВ Жосан
Научно-практический журнал «Экономика Крыма»., 183, 2011
32011
Система напрямкiв забезпечення економiчної безпеки пiдприємства
ЛО Корчевська, ГВ Жосан
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20