Хрупович Світлана
Хрупович Світлана
Західноукраїнський національний університет, West Ukrainian National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств
СЄ Хрупович
Л.: Нац. ун-т «Львів. політехніка 204, 2005
492005
Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств
СЄ Хрупович
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011
342011
Теоретичні підходи до організування процесу збуту на підприємстві
СЄ Хрупович, ТМ Борисова
322009
Застосування інструментів інтернет-маркетингу під час просування продукції на ринках В2В
Є Хрупович
Вісник Хмельницького національного університету, 204-209, 2019
242019
Використання теорії ігор при вивченні суспільно-економічної поведінки української молоді
СЄ Хрупович, НЮ Мариненко
Економіка і управління, 76, 2017
202017
Теоретичні аспекти побудови системи управління збутовою діяльністю на промисловому підприємстві
СЄ Хрупович, ТМ Борисова
Галицький економічний вісник, 34-38, 2006
152006
Контекстна реклама: метрики і КРІ
НР Іванечко, СЄ Хрупович
Галицький економічний вісник 61 (6), 79-84, 2019
132019
Інструменти управління креативним маркетингом
ІНР Хрупович С.Є.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 138-142, 2020
102020
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», спеціальності: 076 …
СЄ Хрупович
82017
Теоретичні підходи до складу та класифікації ресурсів виробництва
СЄ Хрупович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
42012
Розвиток проектного фінансування як банківського продукту в Україні
СЄ Хрупович
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2016
32016
2.3. Імплементація світового досвіду використання альтернативних джерел енергії при плануванні вантажопотоків міського транспорту
СЄ Хрупович
ББК 65.053 я73 М 27, 141, 2019
22019
Міжнародна міграція робочої сили у світогосподарській системі
СЄ Хрупович
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих …, 2017
22017
Фінансова спроможність бюджетів об’єднаних територіальних громад
СЄ Хрупович, СЕ Хруповыч, ТВ Подвірна, ТВ Подвирна
22017
Фінансова спроможність бюджетів об’єднаних територіальних громад
ХСЄПТ Володимирівна
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання, 1259-1262, 2017
2*2017
Теоретичні основи збутової діяльності підприємств. Розробка моделі системи управління збутом пивоварних підприємств
СЄ Хрупович
Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку …, 2016
12016
Проблеми формування ринку збуту підприємств пивобезалкогольної галузі/Хрупович СЄ
С Хрупович
Вісник ТДТУ.-Тернопіль 4 (2), 139-131, 1999
11999
Використання штучного інтелекту при маркетинговому аналізі неструктурованих даних
СЄ Хрупович, ТМ Борисова
МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 5 (1), 17-26, 2021
2021
Компетенції, які генерують креативні навики маркетолога
С Хрупович
Тернопіль: ЗУНУ, 2020
2020
Інституційні засади і маркетингові імперативи сталого розвитку
ТМ Борисова, ГЛ Монастирський, ВМ Островерхов, СЄ Хрупович, ...
Тернопіль, ЗУНУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20