Леонід Романюк (Leonid Romaniuk)
Леонід Романюк (Leonid Romaniuk)
Ternopil Ivan Puluj Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Алгебраические модели турбулентной вязкости и теплопроводности в расчетах пристенных турбулентных течений
М Лунис, В Мамчук, В Мовчан, Л Романюк, R Leonid, Romaniuk
Інститут гідромеханіки НАН України, 2001
22001
ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ВИЩА МАТЕМАТИКА» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
С Федак, Л Романюк, С Федак, R Leonid
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.–Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В …, 2017
12017
Моделювання турбулентних примежових шарів при від’ємних градієнтах тиску
В Мовчан, Л Романюк, R Leonid
Вісник Національного Авіаційного Університету 1 (1), 264-267, 1998
11998
Моделювання турбулентних примежевих течій з урахуванням кривизни поверхні
Л Романюк
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Дослідження зони злиття відкритих потоків води
Л Романюк, R Leonid
Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні …, 2018
2018
Диференціальні моделі турбулентності
Л Романюк, R Leonid
Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя., 182, 2017
2017
Гібридна алгебро-диференціальна двопараметрична математична модель пристінної турбулентності
Л Романюк, R Leonid
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Узагальнення моделі турбулентної в’язкості рідини на просторовий випадок
Л Романюк, R Leonid
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
2014
Гібридна алгебро-однопараметрична диференціальна математична модель коефіцієна турбулентної в’язкості
Л Романюк, R Leonid
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Алгебраїчна модель теплопровідності в розрахунках пристінних турбулентних течій
Л Романюк, R Leonid
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
2012
Про розв’язність деяких крайових задач для звичайних нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку частково розв’язаних відносно старшої похідної у критичному випадку
О Головецька, Л Романюк, В Чорний, R Leonid
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
Побудова методик розрахунків плоских примежевих шарів на основі однопараметричної моделі
Л Романюк, R Leonid
Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського …, 2010
2010
Дослідження збіжності розгалужених ланцюгових дробів з комплексними компонентами
Л Романюк, R Leonid
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
2008
Навчальний посібник з курсу вищої математики (Теорія функції комплексної змінної. Операційне числення)
Л Романюк, О Самборська, Б Шелестовський, R Leonid
ТзОВ" Видавництво Астон", 2007
2007
Новий підхід до розрахунку турбулентних пристінних течій
В Мовчан, L Романюк, Леонід, Romaniuk
Вісник Національного Авіаційного Університету 7 (3-4), 63-66, 2000
2000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15