Follow
Леонід Романюк (Leonid Romaniuk)
Леонід Романюк (Leonid Romaniuk)
Ternopil Ivan Puluj Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аеродинамічна модель групи безпілотних літальних апаратів у просторі з перешкодами.
Л Романюк, IC Leonid, Romaniuk, Ігор Чихіра
COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION 38, 59-66, 2020
42020
Алгебраические модели турбулентной вязкости и теплопроводности в расчетах пристенных турбулентных течений
М Лунис, В Мамчук, В Мовчан, Л Романюк, R Leonid, Romaniuk
Інститут гідромеханіки НАН України, 2001
32001
ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ВИЩА МАТЕМАТИКА» АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
С Федак, Л Романюк, С Федак, R Leonid
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.–Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В …, 2017
22017
Моделювання турбулентних примежових шарів при від’ємних градієнтах тиску
В Мовчан, Л Романюк, R Leonid
Вісник Національного Авіаційного Університету 1 (1), 264-267, 1998
21998
Автоматизована система управління повітряним рухом безпілотного літального апарату
Л Романюк, IC Leonid, Romaniuk, Ігор Чихіра
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2020
1*2020
UAV movement planning in mountainous terrain
ID Leonid Romaniuk, Ihor Chykhira, Vitalii Kartashov
Scientific Journal of TNTU 2 (110), 15-22, 2023
2023
Tutorial from the course of HIGHER MATHEMATICS (Continuity. Derivatives)
Л Романюк, В Карташов, Б Шелестовський
2023
ЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄМУ ТІЛА ЧЕРЕЗ ПОТРІЙНИЙ ІНТЕГРАЛ ІЗ ПЕРЕВІРКОЮ РОЗВ’ЯЗКУ В ПРОГРАМІ WOLFRAM ALFA
В Тимощук, Л Романюк
Матеріали конференцій МНЛ, 159-162, 2022
2022
Інформаційна підтримка прийняття рішень управління виробничими системами харчових підприємств
Н Завацький, Л Романюк
Матеріали ⅩⅠ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
2022
Чисельне розв’язання одновимірної задачі теплопровідності
Н Завацький, ЛА Романюк
Матеріали Ⅴ Міжнародної студентської науково-технічної конференції …, 2022
2022
MODEL OF MOTION ROUTE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES OPERATIONS WITH OBSTACLES AVOIDANCE
L Romaniuk, I Chykhira, H Tulaidan, A Mykytyshyn
PROCEEDINGS of INTERNATIONAL CONFERENCE ADVANCED APPLIED ENERGY and …, 2021
2021
Calculation of some turbulent wall currents
Л Романюк, R Leonid, V Віталій Мамчук, Mamchuk
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University 101 (1), 89-93, 2021
2021
Особливості тестування для контролю знань з вищої математики студентів-іноземців
Р Леонід
V Міжнародна науково-методична конференція „Актуальні питання організації …, 2020
2020
MECHANISM OF ENSURING SAFE UAV MOVEMENT UNDER THE CONDITIONS OF RADIO ATTACKS
IC L. Romaniuk
Комунальне господарство міст 4 (157), 178-183, 2020
2020
Метод Dubins для аеродинамічної моделі групи безпілотних літальних апаратів
Л Романюк, ІВ Чихіра
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Врахування основних фізичних факторів при моделюванні турбулентних примежевих течій
Л Романюк
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
2019
Моделювання турбулентних примежевих течій з урахуванням кривизни поверхні
Л Романюк
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Дослідження зони злиття відкритих потоків води
Л Романюк, R Leonid
Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні …, 2018
2018
Диференціальні моделі турбулентності
Л Романюк, R Leonid
Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя., 182, 2017
2017
Гібридна алгебро-диференціальна двопараметрична математична модель пристінної турбулентності
Л Романюк, R Leonid
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20