Адаптивне управління: теорія і практика
Адаптивне управління: теорія і практика
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність та специфіка діяльності навчальних закладів у сфері зв'язків з громадськістю
ТА Махиня
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
42017
Відображення концептуальних положень неперервного професійного розвитку дорослих у міжнародних документах
ОВ Баніт
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 1 (1), 2016
42016
Сучасні засоби візуалізації предметних онтологій на адаптивних засадах
АГ Гуралюк, МЛ Ростока
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка: електрон. фах. вид, 2018
22018
Використання інформаційних технологій в процесах глобалізації регіональної післядипломної педагогічної освіти
ІС Лапшина
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
22017
Професійна рефлексія як чинник розвитку творчого потенціалу викладача вищого навчального закладу
ЛІ Нічуговська
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
22017
Професійний розвиток менеджерів транснаціональних корпорацій у системі неперервної освіти
ОВ Баніт
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка» 4 (7), 2018
12018
Практичні методи управління банківськими установами: практика застосування
МВ Бодрецький, МВ Бодрецкий
12018
Адаптивний підхід до контролю і оцінювання навчальної діяльності майбутніх електромонтерів
ОЛ Гермак
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 2 (3), 2017
12017
Особливості управління людськими ресурсами в німецьких корпораціях (на прикладі BMW Group)
ОВ Баніт
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 2 (3), 2017
12017
Комп’ютерні засади відкритих системи адаптивного навчання
ВМ Дем’яненко, ВБ Дем’яненко
Адаптивне управління: теорія і практика 6 (10), 2018
2018
STEM-освіта в контексті адаптивного підходу
ГВ Єльникова
Адаптивне управління: теорія і практика 4 (7), 2018
2018
Зарубіжні підходи до полікультурної компетентності фахівців аграрної галузі
ВІ Свистун, ЛІ Макодзей
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
2017
Становлення національних систем освіти в постколоніальних країнах Латинської Америки в умовах соціальних і соціально-психологічних трансформацій
АА Власенко
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
2017
Кваліметрчне оцінювання якості управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів в системі післядипломної освіти
КО Яндола
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
2017
Наукові основи та технології організації виховного процесу в закладах освіти
ТВ Сюравчик, М.К., Мастеркова
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
2017
Підготовка учителя нової української школи до опанування філософії національного курикулуму
ТМ Сорочан
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
2017
Закономірності та принципи формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників в проектованому курикулумі
МІ Скрипник
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
2017
Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних працівників в України: підходи та особливості розроблення
ВВ Сидоренко, МІ Скрипник
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
2017
Застосування хмарних технологій у професійній діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів - необхідний компонент забезпечення якості надання освітніх послуг
СФ Одайник
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
2017
Інноваційні підходи до підвищення професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін в умовах нової української школи
ЛО Лузан
Адаптивне управління: теорія і практика. Серія "Педагогіка" 3 (5), 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20