Сергій Пилипака
Сергій Пилипака
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тригранник і формули Френе в задачах кінематики і динаміки матеріальної частинки у складному русі
МК Лінник, ДГ Войтюк, СФ Пилипака
Науковий вісник Національного аграрного університету.–К.: НАУ, 271-287, 2005
132005
Теорія складного руху матеріальної точки на площині. Частина перша. Абсолютна швидкість і траєкторія
СФ Пилипака
Електротехніка і механіка, 84-94, 2006
122006
Конструювання лінійчатих поверхонь загального виду в системі супровідного тригранника напрямної просторової кривої
СФ Пилипака
Праці ТДАТА.–Мелітополь: ТДАТА, 10-18, 2007
112007
Конструювання поверхонь та їх неперервне згинання в кінцеві форми на основі управління натуральними параметрами
СФ Пилипака
«Прикладна геометрія, інженерна графіка, 2000
112000
Конструювання мінімальної поверхні гвинтовим рухом просторової кривої
СФ Пилипака
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету.–Вип 4, 30-36, 0
11
Конструювання кривих у функції натурального параметра на поверхнях обертання
СФ Пилипака, ТМ Захарова, ТП Федорина
Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці/Таврійський державний …, 2012
102012
Дослідження руху матеріальної частинки по горизонтальному диску, який обертається навколо вертикальної осі, за допомогою рухомого натурального тригранника і формул Френе
СФ Пилипака
Механізація та електрифікація сільського господарства. Міжвідомчий …, 2005
92005
Конструювання лінійчатої поверхні за розрахунковою траєкторією руху матеріальної частинки по ній
ДГ Войтюк, СФ Пилипака
Науковий вісник НАУ, 68-74, 2002
82002
Кінематична інтерпретація руху супровідних тригранників Френе і Дарбу через внутрішні параметри кривих
СФ Пилипака
Науковий вісник Національного аграрного університету.–К.: НАУ, 143-146, 1998
81998
Утворення мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних кривих, які лежать на поверхні обертання астроїди
СФ Пилипака, ММ Муквич
Сучасні проблеми моделювання, 91-95, 2016
72016
Розрахунок похилої поверхні скребка гноєприбиральної установки
СФ Пилипака, ГА Голуб, ВС Хмельовський, МI Iкальчик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
72013
Тригранник і формули Френе: теорія складного руху матеріальної точки та задачі на кінематику і динаміку при її русі по шорстких поверхнях
СФ Пилипака
Академік ПМ Василенко–яскравий погляд у майбутнє.-К.: Хай-Тек Прес, 297-397, 2010
72010
Графо-аналитический метод приближенного построения кривой по заданному натуральному уравнению
СФ Пилипака
Прикладная геометрия и инженерная графика.–К.: Будівельник, 44-45, 1989
71989
Теоретичний пошук рівнянь геодезичних ліній в кінцевому вигляді на поверхнях обертання/С. Ф Пилипака, ЯС Кремець
СФ Пилипака
Прикладна геометрія та інженерна графіка.–К.: КНУБА, 302-308, 2011
62011
Конструювання торсів однакового нахилу твірних, як обвідної поверхні однопараметричної множини площин
СФ Пилипака
Прикладна геометрія та інженерна графіка.–К.: КНУБА, 47-53, 2007
62007
Кінематика відрізка, кінці якого описують задані лінії у площині
СФ Пилипака, ВМ Бабка, ТС Пилипака
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 36-42, 2007
62007
Конструювання просторових кривих, заданих натуральними рівняннями, за допомогою чисельних методів
СФ Пилипака, ТВ Гнітецька
Геометричне та комп'ютерне моделю вання. Збірник наукових праць, присвячений …, 2002
62002
Конструювання просторової кривої лінії із заданою кривиною, як траєкторії руху матеріальної точки
ДГ Войтюк, СФ Пилипака
Збірник наукових праць Національного аграрного університету “Механізація …, 2001
62001
Торс, як обвідна поверхня множини положень площини, закріпленої в системі супровідного тригранника плоскої кривої
СФ Пилипака
Праці Таврійського державного агротехнічного університету.–Мелітополь: ТДАТУ …, 2008
52008
Конструирование линейчатых поверхностей общего вида в системе сопроводительного трехгранника направляющей пространственной кривой
СФ Пилипака, НН Муквич
Прикладная геометрия и инженерная графика: труды Таврической государственной …, 2007
52007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20