Kinga Pawlicka
г
: , , , , .
WW Budner, S Palicki, K Pawlicka
362015
The significance of architectural attractiveness in creating property value--a case study of Poznań.
K Pawlicka
Poznan University of Economics Review 14 (2), 2014
32014
Ocena innowacyjnej architektury Poznania a wzrost atrakcyjności miasta
WW Budner, K Pawlicka
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 12 (2), 2013
22013
Ocena atrakcyjności nowych obiektów architektonicznych w Poznaniu
K Pawlicka
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa, 2012
12012
Methods And Performance Measures Of Supply Chain Finance
MW Kinga Pawlicka
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 179-189, 2019
2019
Logistics centre location and its significance for the city
WW Budner
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 34 (LXXI - ISMC, 2019
2019
Finanse w łańcuchu dostaw - ujęcie teoretyczne
WM Pawlicka Kinga
Gospodarka Materialowa & Logistyka, 11-21, 2018
2018
Nieruchomości komercyjne w procesie kreowania marketingowej wartości dodanej dla miasta
K Pawlicka
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa, 2018
2018
Kreowanie wartości dodanej w postaci efektów ekonomicznych dla miasta
K Pawlicka
Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki Technologii i Społeczeństwa im, 2017
2017
Ekonomiczna ocena atrakcyjności architektonicznej w tworzeniu wartości dodanej dla miasta
K Pawlicka
2016
Wpływ atrakcyjności architektonicznej na wartość nieruchomości - badanie przeprowadzone metodą cen hedonicznych
K Pawlicka
Nieruchomość w przestrzeni, 235-249, 2015
2015
Zarządzanie strategiczne miastem w obszarze konkurencyjności-wybrane studia przypadków
K Pawlicka
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne 1 (1), 75-90, 2015
2015
Risk in revitalization processes of urban areas according to the case study of HafenCity in Hamburg
WW Budner, SW Palicki, K Pawlicka
: , 166-187, 2015
2015
Limiting the risk of investing in commercial property by rising its architectural attractiveness
WW Budner, K Pawlicka
: , 199-220, 2015
2015
ECONOMIC RISK IN REVITALIZATION PROJECT-CASE STUDY HAFENCITY
W Budner, K Pawlicka
(-2015, 2015
2015
Atrakcyjność architektoniczna a przewaga inwestycyjna obszaru-przypadek Poznania
K Pawlicka
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa, 2014
2014
Innowacyjna rola architektury jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta przypadek Poznania
K Pawlicka
Texter, 2013
2013
Stan i możliwości architektonicznych rozwiązań problemów społecznych, przestrzennych i środowiskowych przestrzeni publicznych w Poznaniu
K Pawlicka
Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, 131149, 2013
2013
8. :
W Budner, K Pawlicka
, 608, 0
. .
1–19