Подписаться
Копчикова Інна Вікторівна / Inna Kopchykova
Копчикова Інна Вікторівна / Inna Kopchykova
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ / Vinnytsia Institute of Trade and Economics of
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутрішній контроль у системі управління товарними втратами
І Копчикова
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 130–142-130–142, 2018
62018
Сутність та основні напрямки розвитку операційної діяльності торговельних мереж
ІВ Копчикова
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
62014
Ідентифікація товарів як імперативна складова обліку товарних втрат
ІВ Копчикова
Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 5 (16). С. 345-350, 2021
52021
Аудит у запобіганні корпоративному шахрайству
НКО Копчикова І.В.
Бізнес Інформ, 296-300, 2017
4*2017
Товарні запаси як об’єкт управління підприємства роздрібної торгівлі
КІ Кудирко О., Крупельницька І.
Evropský časopis ekonomiky a managementu. 6 (3), 82-87, 2020
32020
Класифікація товарних втрат супермаркетів
СВ Бардаш, ІВ Копчикова
Облік і фінанси, 8-15, 2016
32016
APPLICATION OF THE HIERARCHY ANALYSIS METHOD TO BUILD A STRATEGIC MAP OF THE FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES.
G Datsenko, O Kudyrko, I Krupelnytska, L Maister, I Kopchykova, I Hladii
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice 3 (50), 2023
22023
Обліково-аналітичне забезпечення в системі управління товарними операціями підприємства
ОМ Кудирко, ГВ Даценко, ІО Гладій, ОМ Дзюба, ІВ Копчикова, ...
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного …, 2022
22022
Проблеми ідентифікації та обліку товарних втрат
ІВ Копчикова
Економіка та суспільство, 1158-1161, 2017
22017
Classification of Product Losses of Supermarkets
SV Bardash, IV Kopchykova
Oblìk ì fìnansi 73, 8, 2016
22016
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИХОВАНІ МОМЕНТИ НЕДОЛІКУ ТАКОГО АНАЛІЗУ
I Коpchykova, T Kytaychuk, I Krupeinytska
European Science, 8-38, 2023
12023
Удосконалення організації та методики контролю товарних втрат торговельних мереж
І Копчикова
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: зб. наук …, 2022
12022
Електронні лікарняні: обліково-правовий аспект
І Копчикова
Економіка та суспільство, 2022
12022
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ВТРАТ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
ІВ Копчикова
ББК 65.9 (4Укр), 463, 2015
1*2015
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ УСТАНОВИ
І Копчикова, І Гладій, Л Майстер
Економіка та суспільство, 2023
2023
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЧНОЇ КАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Г Даценко, О Кудирко, І Крупельницька, Л Майстер, І Копчикова, ...
Financial and credit activity problems of theory and practice 3 (50), 164-173, 2023
2023
Лобачева ІФ
ОМ Кудирко, ІВ Копчикова
Рекомендовано до друку вченою радою Хмельницького кооперативного торговельно …, 2023
2023
ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЕЛЕКТРОННИХ ЛИСТКІВ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ
І Копчикова
Економіка та суспільство, 2022
2022
FEATURES OF DISPLAY IN THE ACCOUNT OF THE PROCESS OF RECEIPT AND SALE OF GOODS IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
I Kopchykova, N Kotseruba, O Kudyrko
Publishing House “Baltija Publishing”, 2022
2022
Бухгалтерський облік в банках= Аccounting in banks
ІВ Копчикова
: метод. рек. до самост. роб. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ …, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20