Інна Копчикова / Inna Kopchykova
Інна Копчикова / Inna Kopchykova
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність та основні напрямки розвитку операційної діяльності торговельних мереж
ІВ Копчикова
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
32014
Аудит у запобіганні корпоративному шахрайству
НКО Копчикова І.В.
Бізнес Інформ, 296-300, 2017
1*2017
Класифікація товарних втрат супермаркетів
СВ Бардаш, ІВ Копчикова
Облік і фінанси, 8-15, 2016
12016
Звітність підприємств: завдання до практичних занять
ІВ Копчикова
Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 74с., 2021
2021
Фактографічне забезпечення обліку та внутрішнього контролю товарних втрат торговельних мереж
ІВ Копчикова
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: зб. наук …, 2021
2021
COMMODITIES AS AN OBJECT OF MANAGEMENT OF A RETAIL ENTERPRISE
ІК Olena Kudyrko, Iryna Krupelnytska
Evropský časopis ekonomiky a managementu. 6 (3), 82-87, 2020
2020
Товарні запаси як об’єкт управління підприємства роздрібної торгівлі
КІ Кудирко О., Крупельницька І.
Evropský časopis ekonomiky a managementu. 6 (3), 82-87, 2020
2020
Особливості дефініції «операційна діяльність торговельних мереж»
КІ В.
Науковий вісник Мукачівського державного університету, 92-96, 2020
2020
Удосконалення організації та методики контролю товарних втрат торговельних мереж
КІ В.
Приазовський економічний вісник, 284-289, 2020
2020
Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension
M Bezpartochnyi, I Britchenko, V Bartosova, J Mazanec, D Chlebikova, ...
2019
STRATEGY OF FINANCIAL RESOURCY MANAGEMENT WITHIN THE PARADIGM OF EUROPEAN INTEGRATION
G Datsenko, O Dziuba, I Hladii, I Kopchykova, N Kotseruba, S Kovalchuk, ...
2019
Ідентифікація товарів як імперативна складова обліку товарних втрат
КІ В.
Приазовський економічний вісник, 345-350, 2019
2019
DEVELOPMENT OF ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF THE FUNCTIONING OF THE INFORMATIONAL ECONOMY
N Kotseruba, S Kovalchuk, I Kopchykova, T Bondar
Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 2019
2019
Персонал як інструмент запобігання товарним втратам торговельного підприємства
ІВ Копчикова
Економіка і суспільство, 278-281, 2019
2019
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ВТРАТАМИ
КІ В.
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 12-23, 2018
2018
Облік і контроль товарних втрат торговельних мереж
КІ В.
Київ, 2018
2018
Інформаційне забезпечення контролю товарних втрат торговельних мереж
ІВ Копчикова
Економіка. Фінанси. Право., 14-18, 2017
2017
Проблеми ідентифікації та обліку товарних втрат
ІВ Копчикова
Економіка та суспільство, 1158-1161, 2017
2017
Classification of Product Losses of Supermarkets
SV Bardash, IV Kopchykova
Oblik i Finansi 73, 8, 2016
2016
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТАХ ПІД ЧАС ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
М Панасюк, І Копчикова
Архів матеріалів міжнародних наукових конференцій, 54-56, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20