Головня Олена Михайлівна / Головня О. М. / Golovnya O. M. / Golovnia O. M. / Holovnia O. M.
Головня Олена Михайлівна / Головня О. М. / Golovnya O. M. / Golovnia O. M. / Holovnia O. M.
Вінницький національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальне обслуговування в контексті державної соціальної політики: проблеми та перспективи
ОМ Головня
Стратегія розвитку України 2 (4), 32-37, 2011
72011
Вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічне зростання України; оцінка загроз та можливостей
ОМ Головня
Економіка та держава, 6-9, 2010
62010
Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України
ОМ Головня
Економіка та держава, 31-33, 2011
52011
Регіональні особливості розвитку торгово-побутової сфери
ОМ Головня
РВПС України НАН України.–К., 2007.–232 с, 2007
52007
Управління інвестиційним кліматом: інтереси держави, регіонів і підприємств
ОМ Головня
Актуальні проблеми економіки, 256-261, 2014
42014
Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки
ОМ Головня
Бізнес Інформ, 132-137, 2013
32013
INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE FINANCING OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
OM Golovnya
Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil …, 2019
22019
Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької області
ОМ Головня
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 69-78, 2017
22017
Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком Вінницької області
ОМ Головня
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 103-112, 2016
22016
Государственные приоритеты внешнеэкономической деятельности Украины в условиях стабилизации экономики
ЕМ Головня
Бізнес Інформ, 39-44, 2013
22013
Економічне зростання сільського господарства як напрям забезпечення сталого соціального розвитку сільських територій
ОМ Головня
Економіка та держава, 30-33, 2010
22010
Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій
ОМ Головня
ВНАУ.-2014, 2008
22008
Туристично-рекреаційна сфера Вінницької області як передумова формування соціально орієнтованої економіки
ОМ Головня
Економіка. Фінанси. Право, 41-43, 2017
12017
Інструменти реалізації процесу стратегічного планування соціально-економічного розвитку вінницької області
ОМ Головня
Економіка. Фінанси. Право, 37-39, 2016
12016
Соціальні пріоритети відтворення трудового потенціалу регіону (на прикладі Вінницької області)
ОМ Головня
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
12008
Туристичні дестинації. Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 …
ОМ Головня
2020
Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм …
ОМ Головня, ЮВ Ставська
2020
Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів другого (магістерського) рівня освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 …
ЮВ Ставська, ОМ Головня
2020
Програма додаткового фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 «Туризм»
ОМ Головня
2020
Особливості побудови моделі соціально орієнтованої національної економіки
ОМ Головня, ІП Кінаш
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20