Лілія Павлівна Лушпинська
Лілія Павлівна Лушпинська
ТНПУ ім. В.Гнатюка, інститут педагогіки і психології, кафедра філологічних дисциплін початкової
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови
ММ Наумчук, ЛП Лушпинська
Тернопіль: Астон, 2003
452003
Словник–довідник термінів і понять з методики української мови
ММ Наумчук, ЛП Лушпинська
Тернопіль: Астон, 2003
52003
Проблема нормалізації української літературної мови в епістолярії другої половини ХІХ–початку ХХ ст
ЛП Лушпинська
Автореферат дис.... канд. філол, 01, 0
5
Фонетичне впорядкування української літературної мови: історичний дискурс
Л Лушпинська
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 189-197, 2012
22012
Сучасна українська мова з практикумом: курс лекцій
Л Лушпинська
2020
Фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія: навчальний посібник для студентів
Л Лушпинська
ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
Сучасна українська мова: морфеміка, словотвір, морфологія: Курс лекцій
Л Лушпинська
ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
Основи лінгвостилістики: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 013 Початкова освіта
Л Лушпинська
ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Сучасна українська мова з практикумом ( морфеміка, словотвір, морфологія): контрольні роботи: навчальний посібник для студентів
Л Лушпинська
2017
Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку: контрольні роботи : навчальний посібник
Л Лушпинська
2017
Морфеміка, словотвір, морфологія ( матеріали для самостійної роботи і перевірки знань): навчальний посібник для студентів
Л Лушпинська
2016
Сучасна українська мова з практикумом ( морфеміка, словотвір, морфологія ): навчальний посібник для студентів
ЛП Лушпинська
Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2014
2014
Сучасна українська мова з практикумом: фонетика,фонологія,орфоепія,графіка,орфографія
ЛП Лушпинська
Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2014
2014
Світоглядно-виховне значення спецкурсу " Історичні етапи формування і розвитку української мови та правопису" для формування особистості студента
ЛП Лушпинська
Підготовка майбутніх учителів до реалізації державного стандарту початкової …, 2013
2013
Українська літературна мова другої половини ХІХ- початку ХХ століття (на матеріалі епістолярної спадщини ): монографія
Л Лушпинська
Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2012
2012
До питання історії українського правопису в контексті сучасних вимог ( на матеріалі епістолярію другої половини ХІХ - початку ХХ ст.)
Л Лушпинська
Дрогобич: Посвіт, 2009
2009
Автореферат диссертации Проблема нормалізації української літературної мови в епістолярії другої половини ХІХ-початку ХХ століття 2000 год
Д ДИССЕРТАЦИЙ
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17