Подписаться
Володимир Якович Білоножко
Володимир Якович Білоножко
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біологічні основи овочівництва
ОЮ Барабаш, ЛК Тараненко, ЗД Сич
К.: Арістей 344, 1.1-9, 2005
1382005
Генетика, селекція і насінництво гречки
ОС Алексеєва, ЛК Тараненко, ММ Малина
К.: Вища школа 213, 2004
292004
Культура гречихи. История культуры, ботанические и биологические особенности
ЕС Алексеева, И Елагин, Л Тараненко, Л Бочкарева, Л Малина, ...
Камянец-Подольский: друкарня ПП Мошака МІ–2005.–192 с, 2005
282005
Технология возделывания гречихи
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ВЯ Билоножко
Кишиневский СХИ, Каменец-Подольский СХИ, 1981
251981
Лінгводидактичні засади функціонування інтерактивних методів на уроках української мови в старших класах
НВ Солодюк
Херсонський державний університет. Херсон, 2009, 2009
192009
Культура гречихи
ЕС Алексеева, ИН Елагин, ЛК Тараненко, ЛП Бочкарева, ММ Малина, ...
История культуры, ботанические и биологические особенности. Каменец …, 2005
162005
Агробіологічні та екологічні основи виробництва гречки: Монографія
ВЯ Білоножко, АП Березовський, СП Полторецький, НМ Полторецька
Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010
152010
Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench.)
ЛК Тараненко, ОЛ Яцишен
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД, 13-14, 2014
102014
Соціальна активність особистості студентської молоді–пріоритетний напрямок розвитку українського державотворення
АВ Мурзіна, НВ Солодюк
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 82-87, 2012
102012
Генетическое обоснование совершенствования методов селекции гречихи
ЛК Тараненко
Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени ВИ Ленина южное …, 1989
101989
Особливості функціонування інтерактивних методів на уроках української мови в старших класах
Н Солодюк
Українська мова і література в школі, 5-10, 2010
92010
Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в правобережному Лісостепу України
ВЯ Білоножко
–Харків, 2004.–34 с, 0
9
Необхідність забезпечення формування екологічної культури студентів аграрних ВНЗ
ВЯ Білоножко
Наука і методика: Зб. наук. праць/Редкол.: АФ Бойчук та ін.–К.: Аграрна освіта, 2006
82006
Індукований мутагенез в селекції люпину
НВ Солодюк, АТ Фартушняк, ОВ Головченко
Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть.–К.: Логос 2, 236-244, 2001
82001
АНАТОМІЧНА СТРУКТУРА ЕПІДЕРМІСУ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА ДІЇ ҐЕРБІЦИДУ ЛІНТУР І ЙОГО БАКОВИХ СУМІШЕЙ ІЗ БІОПРЕПАРАТОМ АҐАТ-25 К
ВЯ Білоножко, ВП Карпенко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 5-8, 2009
72009
Формування дослідницької компетентності студентів-медиків
НВ Солодюк
Науковий вісник Донбасу, 2015
62015
Конкурентоздатність та сортовий потенціал ріпаку (Brassica Napus Oleifera Annua Metzger) в Україні
АМ Кирильчук, НМ Солодюк
Корми і кормовиробництво, 110-115, 2013
62013
Оцінка показників урожайності насіння гречки
ВЯ Білоножко, АП Березовський, СП Полторецький
Вісник аграрної науки, 40-42, 2002
62002
Урожайність гречки залежно від крупності насіння
ВЯ Білоножко, ОВ Аверчев, СП Полторецький
Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць.–Вип 19, 87-92, 2001
62001
Використання методу проектів у процесі засвоєння старшокласниками мовленнєвих відомостей
Н Солодюк
ВІСНИК, 71, 1999
61999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20