Сергей Валерьевич Мирошниченко
Сергей Валерьевич Мирошниченко
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: В 3-х тт
АН Плугин, АА Плугин, ЛВ Трикоз
К.: Наук. думка 3, 2012
342012
Дослідження напруг і деформацій у плитах безбаластного мостового полотна
СВ Мірошніченко
Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп.–Харків: УкрДАЗТ, 113-119, 2009
42009
Аналіз напружено-деформованого стану плит безбаластного мостового полотна і прокладного шару під ними
АА Плугін, СВ Мірошніченко, ОВ Лобяк, ОА Забіяка, ГО Линник, Т Шуба
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
22014
К вопросу исследования трещиностойкости железобетонных плит безбалластного мостового полотна
СВ Мирошниченко, АН Плугин, АА Плугин, ИГ Корниенко
Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво).–2009 …, 2009
22009
Досвід експлуатації пружних рейкових скріплень типу PRS і залізобетонних шпал із ними
АА Плугін, АМ Плугін, СВ Мірошніченко, ОА Калінін, ВА Лютий, ...
Українські залізниці, 60-64, 2015
12015
Досвід експлуатації залізобетонних шпал з пружними рейковими скріпленнями, розробленими в УкрДАЗТ
АМ Плугін, АА Плугін, ЮЛ Тулей, СВ Мірошніченко, ОА Калінін, ...
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
12014
Захист і підсилення конструкцій пасажирських платформ на електрифікованих ділянках залізниць
ВВ Палій, МІ Петращук, ЄГ Щур, СВ Мірошніченко, АА Плугін, ...
Українська державна академія залізничного транспорту, 2012
12012
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СВ Мирошниченко
Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего …, 2018
2018
Деформативні властивості ґрунтополімерного композита: методика експериментальних досліджень
АА Плугін, СВ Мірошніченко, АС Звєрєва, ІВ Резніченко, АА Плугин, ...
УкрДУЗТ, 2018
2018
ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ МІЦНОСТІ ПРОКЛАДНОГО ШАРУ БЕЗБАЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА НА ЕТАПАХ МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
S Miroshnichenko, A Zvierieva
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
2017
Визначення потрібної міцності прокладного шару безбаластного мостового полотна на етапах монтажу та експлуатації
СВ Мірошніченко, АС Звєрєва, СВ Мирошниченко, АС Зверева
УкрДУЗТ, 2017
2017
ДИНАМІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ПОЛІМЕРКОМПОЗИЦІЙНОГО ПРОКЛАДНОГО ШАРУ ДЛЯ ПЛИТ БЕЗБАЛАСТНОГО МОСТОВОГО ПОЛОТНА.
СВ Мірошніченко, НМ Партала
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Ресурсоэнергосберегающие бетоны для железобетонных шпал
АА Плугин, АВ Романенко, ОА Калинин, АА Плугин, СВ Мирошниченко
Железнодорожный транспорт Украины, 28-32, 2015
2015
Механізм впливу надлишкового заряду на тріщиноутворення в плитах БМП і опорах залізничних мостів
АА Плугін, АМ Плугін, ОА Забіяка, ОА Плугін, СВ Мірошніченко
Науковий вісник будівництва, 88-94, 2015
2015
Цементні та полімерцементні дрібнозернисті бетони для прокладного шару безбаластного мостового полотна із залізобетонних плит
АА Плугін, СВ Мірошніченко, ОА Калінін, НМ Партала, СГ Нестеренко, ...
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
2014
Исследования адгезионных свойств компонентов, входящих в состав ЗС-3, и их соотношения
ОГ Курс, СВ Дмитрик, СИ Возненко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
2013
Розроблення складу бетону для монолітного бетонування
НО Коломієць, КС Гребєнщикова, СВ Мірошніченко, НА Коломиец, ...
Українська державна академія залізничного транспорту, 2013
2013
Плиты безбаластного мостового полотна: проблемы и новые направления развития
ИГ Корниенко, СВ Мирошниченко
Українська державна академія залізничного транспорту, 2012
2012
Восстановление эксплуатационных свойств железобетонных рамных путепроводов
СВ Мирошниченко
Дороги і мости, 166-171, 2008
2008
Склади на основі цементу, КВС та високоякісних смол для герметизації і лікування тріщин і швів
СВ Мірошніченко, СВ Мирошниченко
Харківська державна академія залізничного транспорту, 1999
1999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20