Подписаться
Лисенко (Карпенко) Галина Іванівна,  Лысенко Галина Ивановна, Lysenko Galyna
Лисенко (Карпенко) Галина Іванівна, Лысенко Галина Ивановна, Lysenko Galyna
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Prydniprovs'ka State Academy of
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія: навч. посіб.
ВА Гладуш, ГІ Лисенко
Дніпропетровськ: Акцент ПП 416, 5, 2014
1172014
Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія
ВА Гладуш, ГІ Лисенко
Навч. посіб./ВА Гладуш, ГІ Лисенко–Д, 416, 2014
722014
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ДЕМОКРАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ЗВО УКРАЇНИ ЗГІДНО З ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ГЕНДЕРНИЙ ПОРТРЕТ ДВНЗ ПДАБА
МВ САВИЦЬКИЙ, ГП ЄВСЄЄВА, ВА БАБЕНКО, СП ВОЛКОВА, ...
Український журнал будівництва та архітектури, 114-127, 2021
22021
Проблеми формування та розвитку освітньої парадигми в Україні
ГІ Лисенко, СП Волкова
URL: http://distance. dsu. edu. ua/ukr/conference/2015/aspecty …, 2015
2*2015
Друга світова війна та Україна: історія і сучасність
ГП Євсєєва, ГІ Лисенко, СП Волкова
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 71-79, 2015
22015
Творчість І. Нечуя-Левицького як історичне джерело
ГІ Карпенко
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2011
22011
Українське питання у публіцистичній спадщині П. Мирного
Г Карпенко
Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Міжвуз. зб. наук …, 2004
22004
Особливості сучасної організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів технічних ВНЗ
Г Лисенко
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр …, 2018
12018
Особливості сучасної організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів технічних ВНЗ
ГІ Лисенко
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр …, 2018
12018
Вплив рішень Європейського суду на правову систему України
ГІ Лисенко, СП Волкова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Реформирование образования на Украине в ХІХ в.
Г Кривчик, Г Евсеева, Г Лысенко
Профессиональное образование: исторические традиции и современность. Сб …, 2015
12015
Реформирование образования на Украине в ХІХ в.
ГГ Кривчик, ГП Евсеева, ГИ Лысенко
Приволжский дом знаний, Пенза, 2015
12015
Використання інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у технічних вишах
ГІ Лисенко, НГ Омелян-Скирта, СП Волкова
Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Компьютерные системы …, 2014
12014
Гуманизм педагогической мысли в Украине
ГІ Карпенко, СІ Кривчик
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 112-118, 2011
12011
Теорія і практика педагогічної підготовки викладачів технічних закладів вищої освіти України: історико-педагогічний та історіографічний аспекти
ГІ Лисенко
ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ІННОВАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ …, 2021
2021
МІСЦЕ КУРСУ «СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
ГП Євсєєва, ГІ Лисенко, СП Волкова
Економічний простір, 65-70, 2021
2021
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА БУДІВЕЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ
МВ САВИЦЬКИЙ, ГП ЄВСЄЄВА, ГІ ЛИСЕНКО
Український журнал будівництва та архітектури, 137-142, 2021
2021
Laboratory of Pedagogical Skills of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture: On the Way from Traditional Methods to Modern Educational Online Technologies
G YEVSEIEVA, G LYSENKO, S VOLKOVA
Proceedings of the 37th International Business Information Management …, 2021
2021
Теорія і методика викладання в сучасній вищій школі
Г Євсєєва, Г Лисенко
2020
Педагогіка вищої школи в системі професійної підготовки магістрів технічного профілю
Г Лисенко
Український педагогічний журнал, 150-161, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20