Кільніцька Олена Сергіївна, Kilnitska Olena (ORCID: 0000-0001-9719-120X)
Кільніцька Олена Сергіївна, Kilnitska Olena (ORCID: 0000-0001-9719-120X)
Поліський національний університет, учений секретар, доцент кафедри економіки і підприємництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене znau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Родові поселення як соціально-екологічні рушії конкурентоспроможності в агробізнесі
МФ Плотнікова, ОС Кільніцька
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
112017
Energy efficiency and conservation as a strategic vision of the agricultural entities’ competitiveness increasing
T Tkachuk, N Kravchuk, O Kilnitska, K Shevchuk
Економічний часопис-ХХІ, 71-77, 2016
92016
Ринок кондитерської продукції в Україні: тенденції та перспективи розвитку
ОС Кільніцька, НІ Кравчук, НМ Куцмус
Економіка АПК, 29-43, 2018
82018
Confectionery market in Ukraine: trends and development prospects
O Kilnitska, N Kravchuk, N Kutsmus
Ekonomika APK,(11), 29-43, 2018
72018
Методи формування моделі ціни органічної сільськогосподарської продукції.–[Електронний ресурс]
ОС Кільніцька, ЮС Завадська
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal//soc_gum/znptdau/2012_2_4/18 …, 2014
62014
Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств як передумова розвитку диверсифікації
В Ткачук, О Кільніцька
Аграрна економіка 4 (1-4), 150-156, 2011
62011
Середній клас як фактор активізації соціально-економічного розвитку
ОС Кільніцька
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 25-32, 2011
62011
Форми самозайнятості населення у сільському господарстві
ОС Кільницька
Економіка АПК, 75-80, 1999
51999
Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи
НІ Кравчук, ОС Кільніцька, ЛВ Тарасович
Бизнес Информ, 2018
22018
Проблеми розвитку ринку та цінова конкурентоспроможність м’ясопродукції україни
ОС Кільніцька, МФ Плотнікова
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
22012
Стан та проблеми розвитку скотарства в Україні
ОС Кільніцька, ЮВ Тарасюк
Економічний форум, 39-46, 2015
12015
Соціальний захист самостійно зайнятого населення у сільському господарстві
ОС Кільніцька
Житомирський національний агроекологічний університет, 2014
12014
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ
ВІ Ткачук, ОС Кільніцька
Економічний форум, 264-270, 2012
12012
The evolution of Сircular Bioeconomy: a bibliometric review
M Yaremova, L Tarasovych, N Kravchuk, O Kilnitska
E3S Web of Conferences 255, 01051, 2021
2021
Заробітна плата в контексті мотивації до трудової діяльності
ОС Кільніцька, ОІ Сушицький, ЯА Сардаковський
Наукові горизонти, 75–88-75–88, 2020
2020
CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ НЕЗАХИЩЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ВІ Ткачук, НІ Кравчук, ОС Кільніцька
Problems of Economy 37 (3), 2019
2019
European strategy for the development of alternative energy.
N Kravchuk, O Kilnitska, V Khodakivskyi, M Misevych
Eastern Journal of European Studies 10 (1), 2019
2019
CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ НЕЗАХИЩЕНОСТІ НАСЕЛЕННЯ
VI Tkachuk, NI Kravchuk, OS Kilnitska
Problemy Ekonomiky, 263-273, 2019
2019
The bioeconomy: genesis and modern imperatives.
NI Kravchuk, OS Kilnitska, LV Tarasovych
Business Inform, 8-18, 2018
2018
Детермінанти розвитку сільської економіки
НІ Кравчук, ОС Кільніцька, ВМ Ходаківський
Наукові горизонти, 17–27-17–27, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20