Подписаться
Владимир Васильевич Дуб
Владимир Васильевич Дуб
доцент, Харьковский государственный университет питания и торговли
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технологічне обладнання консервних та овочепереробних виробництв
ГМ Гончаренко, ВВ Дуб, ВВ Гончаренко
довідник/ГМ Гон чаренко, ВВ Дуб, ВВ Гончаренко.—К.: Центр учбової літератури, 2007
172007
Удосконалення процесів переробки м’ясної сировини в підприємствах харчування: монографія
ГВ Дейниченко, ОО Простаков, ВВ Дуб
монографія/ГВ Дейніченко, ОО Простаков, ВВ Дуб, 2003
82003
Вдосконалення процесу подрібнення харчової сировини та обладнання для його реалізації на підприємствах харчування
ВВ Дуб
Х.: ХДАТтаОХ 19, 2002
62002
Модернизация и конструирование оборудования
ГВ Дейниченко, АА Простаков, ВВ Дуб, ОГ Терешкин
Питание и общество, 24, 2001
32001
Набуття правової охорони на зовнішній вигляд страви як на об'єкт інтелектуальної власності
ВВ Дуб, ДВ Горєлков, КМ Нікуліна
22011
Дослідження емульгуючих властивостей добавок гідробіонтів
ДП Крамаренко, НІ Гіренко, ВВ Дуб
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2017
12017
Дослідження впливу добавок гідробіонтів на розмноження дріжджових клітин у тісті
ДП Крамаренко, ВВ Дуб
ScienceRise 12 (2 (29)), 2016
12016
Створення нових теплотехнологій отримання якісних фолатовмісних функціональних порошків
ЮФ Снєжкін, ЖО Петрова, ВМ Пазюк, ВВ Дуб
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2016
12016
Дослідження впливу добавок гідробіонтів на розмноження дріжджових клітин у тісті
ДП Крамаренко, ВВ Дуб
ScienceRise 12 (2 (29)), 2016
12016
Дослідження дисперсних систем для створення полікомпонентних фаршевих мас
ДП Крамаренко, НІ Гіренко, ВВ Дуб
Харків: ХДУХТ, 2016
12016
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КРІОСТАБІЛІЗУЮЧИХ ДОБАВОК НА МІКРОСТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ ФАРШУ З М’ЯСОМ ТА РОСЛИННИМИ ГІДРОБІОНТАМИ ПІД ЧАС ЗАМОРОЖУВАННЯ-РОЗМОРОЖУВАННЯ
НІ Гіренко, ДП Крамаренко, ВВ Дуб
Вісник ЛТЕУ. Технічні науки, 53-58, 2022
2022
Харківський державний університет харчування та торгівлі. Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. МІ Беляєва. 50 років на передових рубежах освіти
ОІ Черевко, ГВ Дейниченко, ВВ Дуб, ДВ Горєлков, Д Дмитревський, ...
Харків: Cвіт Книг, 2019
2019
Інжиніринг у ресторанному господарстві. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»(ступінь вищої освіти–магістр)
ВВ Дуб
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Спосіб підготовки насіння рослин до посіву
ДП Крамаренко, НІ Гіренко, ВВ Дуб
2018
Спосіб одержання комбінованого фаршу з м'ясом птиці та рослинними гідробіонтами
ДП Крамаренко, НІ Гіренко, ВВ Дуб
2018
Спосіб одержання фаршу з молочним білком для млинців для формування раціону військовослужбовців
ДП Крамаренко, НІ Гіренко, ЛФ Товма, ВВ Дуб
2018
Сучасний стан проблеми підвищення енергоефективності процесу сушіння насіння зернових культур
ВМ Пазюк, ЖО Петрова, ВВ Дуб
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …, 2018
2018
Технічна інформація в сучасній інженерній освіті. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 133" Галузеве машинобудування"
ВВ Дуб, ЛГ Бакуменко
Харків: ХДУХТ, 2018
2018
Спосіб одержання млинцевого фаршу з молочним білком для формування раціону військовослужбовців
ДП Крамаренко, НІ Гіренко, ЛФ Товма, ВВ Дуб
2017
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК ГИДРОБИОНТОВ НА СВОЙСТВА КЛЕЙКОВИНЫ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
ДП Крамаренко, ВВ Дуб
Технические науки и технологии, 195-202, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20