Катерина Десятник / Kateryna Desiatnyk
Катерина Десятник / Kateryna Desiatnyk
канд. пед. наук, доцент СНУ ім. Лесі Українки / Lesya Ukrainka Eastern European National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічні умови ефективної взаємодії сім’ї і школи у вихованні духовності молодших школярів
КВ Десятник
Наукові праці Вищого навчального закладу Донецький національний технічний …, 2013
42013
Взаємодія сім’ї і школи у вихованні духовності молодших школярів: аспекти сутнісної характеристики поняття «взаємодія»
КВ Десятник, ЕВ Десятник
ДонНТУ, 2012
22012
Уроки духовності: навч-метод. посіб.
КВ Десятник
Луцьк: ПП Іванюк ВП, 2010
22010
Вісник Черкаського університету
ЮВ Афоніна, Л Базиль, А Белень, ОМ Бєляк, АМ Богуш, ЛВ Будяк, ...
2
ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ДУХОВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (ЗА ПОКАЗНИКОМ «ХАРАКТЕР ЕМОЦІЙНИХ СТАВЛЕНЬ»)
КВ Десятник
Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 64-73, 2010
12010
Екологічне виховання школярів та студентської молоді у взаємодії з представниками акваріумного бізнесу
С Буднік, К Десятник
Педагогічний часопис Волині, 106-111, 2018
2018
УРОКИ ДУХОВНОСТІ ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
КВ ДЕСЯТНИК
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2017
2017
Intensification of the “teacher-pupil-parents” triad cooperation in upbringing junior pupils’ spirituality
R Prima, K Desiatnyk, O Durmanenko
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
2017
Духовність особистості: аксіологічний вимір
К Десятник
Педагогічний часопис Волині, 19-25, 2016
2016
SPIRITUAL CULTURE OF THE INDIVIDUAL AS A PRIORITY COMPONENT IN PROFESSIONAL TEACHER’S TRAINING
K Desiatnyk
KELM (Knowledge, Education, Law, and Management) 12 (4), 62-67, 2015
2015
Рідна мова як основа формування духовності молодшого школяра (з історії вивчення проблеми)
ІМ Мельник, ОА Берладин, КВ Десятник
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 57-60, 2009
2009
Проблема виховання молодших школярів: відповідальність батьків і школи
ОВ Ігнатюк, КВ Десятник
Оргкомітет конференції, 38, 0
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
КВ Десятник
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13