Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння дійсності
ВМ Ляшенко
В. Ляшенко, 1999
201999
Порівняльний аналіз змагальної діяльності борців вільного стилю на Іграх Олімпіад в Афінах, Сіднеї та Атланті
С Латишев, М Латишев
152007
Подготовка высококвалифицированных баскетболистов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей: современное состояние проблемы и пути ее решения
Э Дорошенко, Р Сушко, Р Крейвите
Наука в олимпийском спорте, 23-38, 2015
72015
Уверенность квалифицированных спортсменов как детерминанта готовности к соревновательной деятельности
ВН Ляшенко
по физ. воспитанию и спорту/ВН Ляшенко, 2010
62010
Нові підходи до організації передстартової підготовки кваліфікованих спортсменів у одноборствах (на прикладі фехтування)
ГО Лопатенко, МС Косік, НЛ Косік
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
52015
Застосування засобів екологічного туризму у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку
ІІ Головач
42016
Применение мобилизационных внетренировочных средств в процессе предстартовой подготовки спортсменов в видах единоборств (на примере фехтования)
ГО Лопатенко, ВН Туманова, ЕВ Гацко
Физическое воспитание студентов, 8-12, 2015
42015
Оцінка індексу маси тіла у студентів спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання
ЛВ Ясько
Слобожанський науково-спортивний вісник, 135-138, 2014
42014
Особенности проявления самооценки у квалифицированных легкоатлетов, специализирующихся в прыжках
ВН Ляшенко, ВН Туманова, ТВ Марыськина
Физическое воспитание студентов 6, 70-73, 2012
42012
Экспериментальная проверка эффективности способа оценки и моделирования технико-тактических действий высококвалифицированных баскетболисток
РА Сушко
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2011
42011
Феномен уверенности в себе в психологической теории личности
ВН Ляшенко
Физическое воспитание студентов, 87-94, 2005
42005
Обґрунтування та розробка програми з використанням засобів екологічного туризму для дітей молодшого шкільного віку
О Андрєєва, І Головач
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2015
32015
Совершенствование соревновательного процесса в спортивных играх на основе моделирования технико-тактических действий (на примере баскетбола)
Р Сушко
Наука в олимпийском спорте, 14-18, 2013
32013
Дослідження основних форм агресії та стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях спортсменів-танцюристів
Н Височина, О Спесивих
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
32013
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИВ Толкунова, ВН Ляшенко
Физическое воспитание студентов 2, 97-100, 2009
32009
Особенности питания женщин, занимающихся фитнесом, с учетом состава тела
СЛ Питенко
Спортивна медицина, 114-117, 2009
32009
Performance analysis of freestyle wrestling competitions of the last olympic cycle 2013–16
L Mykola, L Sergii, K Oleh, K Alexander
Journal of physical education and sport 17 (2), 590, 2017
22017
Формирование теоретической модели развития баскетбола в Украине с учетом влияния факторов глобализации спорта высших достижений
Р Сушко
Наука в олимпийском спорте, 48-55, 2017
22017
Оптимизация процесса предстартовой подготовки в фехтовании на основе применения внетренировочных средств мобилизационной направленности
ГО Лопатенко
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2016
22016
Эффективность технико-тактических действий высококвалифицированных баскетболисток и пути их совершенствования на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей
РА Сушко, ЭЮ Дорошенко
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20