Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння дійсності
ВМ Ляшенко
В. Ляшенко, 1999
211999
Порівняльний аналіз змагальної діяльності борців вільного стилю на Іграх Олімпіад в Афінах, Сіднеї та Атланті
С Латишев, М Латишев
152007
Построение тренировочных занятий соревновательной направленности квалифицированных спортсменок в фехтовании на шпагах
ЛВ Ясько
К, 2003
92003
Performance analysis of freestyle wrestling competitions of the last Olympic cycle 2013–16
L Mykola, L Sergii, K Oleh, K Alexander
Journal of physical education and sport 17 (2), 590, 2017
82017
Подготовка высококвалифицированных баскетболистов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей: современное состояние проблемы и пути ее решения
Э Дорошенко, Р Сушко, Р Крейвите
Наука в олимпийском спорте, 23-38, 2015
72015
Застосування засобів екологічного туризму у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку
ІІ Головач
62016
Уверенность квалифицированных спортсменов как детерминанта готовности к соревновательной деятельности
ВН Ляшенко
по физ. воспитанию и спорту/ВН Ляшенко, 2010
62010
Формирование теоретической модели развития баскетбола в Украине с учетом влияния факторов глобализации спорта высших достижений
Р Сушко
Наука в олимпийском спорте, 48-55, 2017
52017
Нові підходи до організації передстартової підготовки кваліфікованих спортсменів у одноборствах (на прикладі фехтування)
ГО Лопатенко, МС Косік, НЛ Косік
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
52015
Физкультурно-оздоровительные технологии формирования фитнес-культуры студентов.
ЮО Усачов, ЛВ Ясько, ВВ Білецька, МА Величенко
Національний авіаційний університет, 2015, 2015
52015
Застосування тренувальних та позатренувальних засобів у процесі передстартової підготовки кваліфікованих фехтувальників
Г Лопатенко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 9-12, 2012
52012
Экспериментальная проверка эффективности способа оценки и моделирования технико-тактических действий высококвалифицированных баскетболисток
РА Сушко
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2011
52011
Феномен уверенности в себе в психологической теории личности
ВН Ляшенко
Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 87-94, 2005
52005
Аналіз проблемних питань розвитку спортивних ігор з урахуванням чинників глобалізації спорту вищих досягнень
Р Сушко
Вінниця: ТОВ" Планер", 2017
42017
Динамика показателей вертикальной устойчивости младших школьников со сниженным слухом под влиянием средств физического воспитания
АИ Сторожик, АГ Гулигас, ВН Туманова
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2015
42015
Обґрунтування та розробка програми з використанням засобів екологічного туризму для дітей молодшого шкільного віку
О Андрєєва, І Головач
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2015
42015
Применение мобилизационных внетренировочных средств в процессе предстартовой подготовки спортсменов в видах единоборств (на примере фехтования)
ГО Лопатенко, ВН Туманова, ЕВ Гацко
Физическое воспитание студентов, 8-12, 2015
42015
Оцінка індексу маси тіла у студентів спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання
ЛВ Ясько
Слобожанський науково-спортивний вісник, 135-138, 2014
42014
Совершенствование соревновательного процесса в спортивных играх на основе моделирования технико-тактических действий (на примере баскетбола)
Р Сушко
Наука в олимпийском спорте, 14-18, 2013
42013
Особенности проявления самооценки у квалифицированных легкоатлетов, специализирующихся в прыжках
ВН Ляшенко, ВН Туманова, ТВ Марыськина
Физическое воспитание студентов 6, 70-73, 2012
42012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20