Follow
Слаба Уляна Степанівна; Ulyana Slaba
Слаба Уляна Степанівна; Ulyana Slaba
доцент кафедри внутрішньої медицини №2, ТДМУ
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Синдром ендогенної інтоксикації як маркер запального процесу при ревматичних захворюваннях суглобів
СІ Сміян, ОМ Масик, УС Слаба, ЛС Бабінець, НВ Грималюк, ...
Вісник наукових досліджень, 40-42, 2000
52000
Частота і особливості ураження пародонту у пацієнтів з ревматоїдним артритом
ІІ Білозецький, НВ Грималюк, ОІ Зарудна, УС Слаба, ОС Маховська, ...
Галицький лікарський вісник, 6-9, 2014
42014
Оцінка вагомості факторів розвитку остеодефіцитних станів у хворих на ревматичні захворювання
СІ Сміян, ЛБ Лозіна, НВ Грималюк, УС Слаба
Укр. ревматол. журн 17 (3), 48, 2004
32004
Diagnostic challenge of tuberculosis in systemic lupus erythematosus: a case report and literature review
S Smiyan, B Koshak, R Komorovsky, U Slaba, A Bilukha
Rheumatology International 43 (11), 2131-2139, 2023
22023
Морфофункціональний стан печінки у пацієнтів з подагрою
СІ Сміян, СВ Даньчак, НО Добринська, УС Слаба, ОС Маховська
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 138-141, 2015
12015
Оцінка ефективності Зинаксин-глюкозаміну у хворих з анкілозивним спондилоартритом і ураженням кульшових суглобів
СІ Сміян, УС Слаба, НВ Грималюк, СР Гусак, ЛВ Задорожна, ...
Галицький лікарський вісник 17, 72-73, 2010
12010
The mineral density of the bone tissue in patients with rheumatic diseases of the joints (based on x-ray densitometry data)
OM Masyk, SI Bilozets' ka-Smiian, NI Koryl'chuk, US Slaba, LS Babinets
Likars' ka Sprava, 70-72, 1998
11998
A rare clinical presentation of acute gouty arthritis
S Smiyan, A Lepyavko, U Slaba, O Slabyy, R Komorovsky
Rheumatology Advances in Practice 4 (2), rkaa022, 2020
2020
CURRENT VIEWS ON THE COMPETENCIES IN HIGHER MEDICAL EDUCATION
SI Smiyan, US Slaba, OB Slabyi, RY Bodnar, GV Lykhatska, AA Lepiavko, ...
East. Ukr. Med. J. 7 (3), 298-305, 2019
2019
Сучасні погляди на компетенції викладача вищої медичної освіти
СІ Сміян, УС Слаба, ОБ Слабий, РЯ Боднар, ГВ Лихацька, АА Лепявко, ...
Сумський державний університет, 2019
2019
USING QUINAPRIL AND L-ARGININE FOR CORRECTION ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS AND ARTERIAL HYPERTENSION
SI Smiian, BO Koshak, US Slaba
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
Выявление и оценка предикторов развития подагрической нефропатии
С Смиян, М Франчук, Н Грымалюк, У Слаба
Журнал проблемы биологии и медицины, 103-106, 2018
2018
Застосування квінаприлу та L-аргініну з метою корекції ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом та в поєднанні з гіпертонічною хворобою
СІ Сміян, БО Кошак, УС Слаба
Вісник наукових досліджень, 29, 2018
2018
Оценка факторов влияния на развитие неалкогольного стеатогепатита у пациентов с ревматоидным артритом
С Смиян, Л Данькив, У Слаба, О Маховска, В Кородюк
Журнал проблемы биологии и медицины, 100-104, 2017
2017
Визначення частоти факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом
СІ Сміян, БО Кошак, УС Слаба
Вісник наукових досліджень, 56-59, 2017
2017
Assessment of potentialities of neuroprotective action of Canephron in patients with gout nephropathy
SI Smiyan, MV Franchuk, US Slaba, RR Komorovskyi, NV Hrymaliuk
Тернопільський державний медичний університет, 2016
2016
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ
СІ Сміян, РЯ Боднар, РР Коморовський, УС Слаба, АА Лепявко, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 170, 2016
2016
Оцінка можливостей нефропротекторної дії Канефрону Н у хворих на подагричну нефропатію
СІ Сміян, МВ Франчук, УС Слаба, РР Коморовський, НВ Грималюк
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 64-68, 2016
2016
Morpho-functional status of the liver in patients with gout
SI Smiyan, SV Danchak, NO Dobrynska, US Slaba, OS Mahovska
Тернопільський державний медичний університет, 2015
2015
Tuberculous pericarditis mimicking a pericardial tumor
R Komorovsky, U Slaba, S Smiyan
Echocardiography 32 (2), 398-399, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20