Аліна Сениця
Аліна Сениця
ст. викладач кафедри гімнастики Львівський державний університет
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
НазваПосиланняРік
Теорія і практика професійної підготовки студентів інститутів фізичної культури (ІФК) як педагогічна проблема
В Афонін, А Сениця
Молода спортивна наука України 36, 7-10, 2004
172004
Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики
О Бубела, Р Петрина, А Сениця
122001
Львівський ІНФІЗ в палітрі українського спорту
М Герцик
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 2-10, 2006
32006
Кафедрі теорії і методики гімнастики ЛДІФК—60 років
К Петренко, О Бубела, А Сениця
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 22-26, 2006
12006
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів 1 курсу ФПК ПП та ЗО рівня вищої освіти" бакалавр" спеціальності 017" Фізична культур а і спорт"
О Бубела, А Сениця, К Петренко
2019
Теорія і методика обраного виду спорту і СПВ: програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01" Освіта" спеціальності 017" Фізична культура і спорт"
О Бубела, А Сениця, К Петренко
2019
Теорія і методика гімнастики, ритміки та хореографії: методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів 1 курсу факультету перепідготовки та заочної освіти рівня …
О Бубела, А Сениця
2019
Теорія і методика гімнастики, ритміки і хореографії: дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за …
О Бубела, А Сениця
2019
Теорія і методика гімнастики, ритміки та хореографії: плани практичних занять з дисципліни для студентів 1 курсу за спеціальністю 017" Фізична культура і спорт"
О Бубела, А Сениця
2019
Теорія і методика гімнастики, ритміки і хореографії: залікові вимоги з дисципліни рівня вищої освіти" бакалавр" спеціальності 014" Середня освіта"(фізична культура) денної …
О Бубела, А Сениця
2019
Завдання та засоби хореографічного виховання у дитячих дошкільних закладах та загальноосвітній школі: лекція з навчальної дисципліни" Теорія і методика гімнастики, ритміки та …
А Сениця
2019
Основи музично-ритмічного виховання: лекція з навчальної дисципліни" Теорія і методика гімнастики, ритміки і хореографії" для студентів 1 курсу спеціальності 014" Середня …
А Сениця
2019
Теорія і методика гімнастики, ритміки і хореографії: робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01" Освіта" спеціальності 017" Фізична культура і спорт" факультету …
О Бубела, А Сениця
2019
Теорія і методика гімнастики, ритміки і хореографії: програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01" Освіта" спеціальності 017" Фізична культура і спорт"
О Бубела, А Сениця
2019
Теорія і методика гімнастики, ритміки і хореографії: програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01" Освіта" спеціальності 014" Середня освіта (фізична …
О Бубела, А Сениця
2019
Масові спортивно-мистецькі та спортивно-гімнастичні виступи: лекція з навчальної дисципліни" Теорія і методика гімнастики, організація спортивно-мистецьких заходів" для …
А Сениця
2019
Методика організації та проведення спортивно-мистецьких заходів: лекція з навчальної дисципліни" Теорія і методика гімнастики, організація спортивно-мистецьких заходів" для …
А Сениця
2019
Теорія і методика гімнастики, організація спортивно-мистецьких заходів: робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01" Освіта" для студентів 2 …
О Бубела, А Сениця
2019
Масові спортивно-мистецькі свята та спортивно-гімнастичні виступи: лекція з навчальної дисципліни" Теорія і методика гімнастики, організація спортивно-мистецьких свят" для …
А Сениця
2019
Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами хореографії
О Бубела, К Петренко, А Сениця, Т Осадців
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20