Олександр Сарапін, Александр Сарапин, Alexander Sarapin
Олександр Сарапін, Александр Сарапин, Alexander Sarapin
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Феноменологія релігії: чи можливе подолання її змістовної і методологічної невизначеності?
ОВ Сарапін
Феноменологія і релігія: Щорічник Українського феноменологічного товариства …, 2010
52010
Феноменологія релігії в її суперечливому баченні
О Сарапін
Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія., 68-75, 2009
52009
Філософія релігії у перспективі подолання семантичної варіативності
ОВ Сарапін
Наукові записки Києво-Могилянської академії. 76, 73-80, 2008
52008
Герменевтика в контексті релігієзнавчих досліджень
О Сарапін
Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія, 202-211, 2009
32009
Парадокси релігієлогії Мірчі Еліаде.
ОВ Сарапін
Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства, 19-25, 2007
32007
Про ритуал в буддійському контексті
ОВ Сарапін
Українське релігієзнавство., 28-37, 2006
32006
Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Київської духовної академії (перша половина - середина ХІХ століття)
ОВ Сарапін
Інститут філософії НАН України (Відділення релігієзнавства), 1995
31995
Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Київської Духовної академії (перша половина - середина ХІХ століття). Автореферат
ОВ Сарапін
Інститут філософії НАНУ, 1995
31995
Психологія релігії
О Сарапін
Академічне релігієзнавство. Підручник., 152-157, 2000
22000
Психологія релігії
О Сарапін
Релігієзнавство: предмет, структура, методологія., 147-152, 1997
21997
Психологія релігії
О Сарапін
Релігієзнавчий словник, 267, 1996
2*1996
Тема серця в антропологічних пошуках представників "Київської школи"
ОВ Сарапін
Наукові записки. Філософія та релігієзнавство. 1, 79-84, 1996
21996
Уровни официальной и популярной религии: возможные концептуализации их соотношения
АВ Сарапин
Религия и/или повседневность: материалы IV Международной научно-практической …, 2015
12015
Феноменологизм в изучении религии и феноменология религии: необходимость различения их семантик
АВ Сарапин
Человек и религия: материалы Международной научно-практической конференции …, 2013
12013
Роздуми про теперішній стан вітчизняного релігієзнавства: чи варто уникати полярних методологічних стратегій?
ОВ Сарапін
Філософська думка, 36-45, 2013
12013
Пропозиції стосовно конструктивного вивчення філософії релігії і презентація одного з можливих її варіантів
ОВ Сарапін
Філософія релігії в Україні: варіативність стратегії осмислення предмету, 35-41, 2012
12012
До питання про особливості сприйняття і тлумачення твору Луки Жидяти "Повчання до братії"
ОВ Сарапін
Давньоруське любомудріє: Тексти і контексти., 374-385., 2006
12006
Логіка викладу Гегелем змісту релігії: задум та особливості його реалізації (за матеріалами "Лекцій з філософії релігії")
ОВ Сарапін
Наукові записки Києво-Могилянської академії. Філософія та релігієзнавство 50 …, 2006
12006
Антропологічні розвідки П.Юркевича в їх відношенні до патристичної літератури
ОВ Сарапін
Спадщина Памфіла Юркевича: світовий і вітчизняний контекст., 53-60, 1995
11995
Пошуки. Історія та смисл в релігії (пер. А.М. Басаурі Зюзіної, наук. ред. О.Сарапін)
М Еліаде
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20