Лариса Вадимівна Єрмошенко
Лариса Вадимівна Єрмошенко
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
монографія/[СО Булгакова, ОТ Колодій, ЛВ Єрмошенко та ін.]; за заг. ред. АА Мазаракі
Ф і функціонування бюджетної системи України
К.: Книга, 2003
442003
Казначейська система виконання бюджету: Підручник
СО Булгакова, НВ Базанова, ЛВ Єрмошенко, НІ Сушко, ОО Чечуліна, ...
К.: Київ. державний торг.-економічний університет, 2000
362000
Технологія аналізу конкурентної боротьби на страховому ринку
АМ Єрмошенко
112006
СО Булгакова, ОТ Колодій, ЛВ Єрмошенко та ін.; за заг. ред. АА Мазаракі
Ф і функціонування бюджетної системи України
К.: Книга, 2003.–344 с, 2003
102003
Комплексное лечение воспалительных заболеваний урогенитального тракта
НВ Стрижева, ЛВ Ермошенко, ЖД Жамсаранова
Вестн. Рос. Ассоц. акуш. гин, 66, 2001
102001
Зарубіжний досвід взаємодії страхових і банківських установ
Л Єрмошенко, А Єрмошенко
Вісник КНТЕУ, 90-100, 2008
92008
Світовий досвід функціонування органів розгляду спорів у сфері фінансових послуг
А Єрмошенко, Л Єрмошенко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 38-46, 2011
82011
Бюджетна політика держави
С Булгакова, Л Єрмошенко
Вісник Київського національного теоргівельно-економічного університету, 47-60, 2002
72002
Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України
СО Булгакова, ЛІ Василенко, ЛВ Єрмошенко, ВТ Александров, ...
Том, 0
4
Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України
СО Булгакова, ЛІ Василенко, ЛВ Єрмошенко, ВТ Александров, ...
Том, 0
4
Страхування як метод управління ризиками суб’єктів господарювання/Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф.(14-16 трав …
ЛВ Єрмошенко, АМ Єрмошенко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 104-106, 2008
22008
Система державного регулювання інтеграції страхового сектора з банківською системою
АМ Єрмошенко, ЛВ Єрмошенко
Інтелект XXI, 35-47, 2015
12015
ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ
АМ Єрмошенко, ЛВ Єрмошенко
2017
Державні фінанси [Електронний ресурс]: інтегрований навчально-атестаційний косплекс
СО Булгакова, ВГ Барановська, ЛВ Єрмошенко, ОТ Колодій, ...
К.:«АВТ лтд, 2008
2008
Краткосрочное кредитование торговли
ЛВ Ермошенко
ИПК руководящих работников и специалистов торговли, 1989
1989
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15