Самсонова Яна Олексіївна
Title
Cited by
Cited by
Year
Правові засади виробництва й реалізації виноградної продукції в Україні
ЯО Самсонова
видавництво «САМ», 2012
72012
Правове регулювання відносин з виробництва й реалізації виноградної продукції в Україні
ЯО Самсонова
[Електронний ресурс]/ЯО Самсонова, 0
6
Правові засади розвитку конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва як основного напрямку державної аграрної політики України
ЯО Самсонова
Теорія і практика правознавства, 2014
42014
Договір контрактації сільськогосподарської продукції
Х Марич
Підприємництво, господарство і право, 87-92, 2016
32016
Правове регулювання виробництва сільськогосподарської продукції:[Навчальний посібник]/За ред. АМ Статівки
АМ Статівка
Харків: Юрайт, 2015
32015
Правове регулювання співвідношення прав на земельну ділянку з правами на багаторічні насадження, які на ній розташовані
ЯО Самсонова
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
32013
Договір контрактації винограду
ЯО Самсонова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
32009
Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення
ВЮ Уркевич, МВ Шульга, ОВ Білінська, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ...
12014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Актуальні проблеми правового забезпечення продовольчої безпеки України
ОМ Батигіна, ВІ Гордєєв, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ...
12013
Державна підтримка сільськогосподарського виробництва України: реальність й перспективи
ЯО Самсонова
12012
ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У СФЕРІ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
ВМ Єрмоленко, ІІ Каракаш, ТО Коваленко, СІ Марченко, ...
ПРАВОВІ НОВЕЛИ, 51, 2019
2019
State and legal support of mechanisms for stimulating production of organic agricultural products
YO Samsonova
Probs. Legality 139, 164, 2017
2017
Правове забезпечення державної підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції в Україні
Я Самсонова
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Law basis for the development of competitive production as the main branch of agrarian policy in Ukraine
ЯО Самсонова
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 22, 2014
2014
Розвиток інтеграційних процесів в аграрній сфері виробництва, як пріоритетний напрямок аграрної політики України
ЯО Самсонова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Щодо проблемних питань визначення багаторічних насаджень за законодавством України
ЯО Самсонова
2013
Програма навчальної дисципліни" Аграрне право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6030401" Правознавство")
ВП Жушман, ГС Корнієнко, ВМ Корнієнко, ТВ Курман, ВВ Панченко, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Щодо проблеми визначення правого режиму багаторічних насаджень
ЯО Самсонова
Круглий стіл, 100, 2013
2013
Науково-практичний коментар Закону України" Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою"
АП Гетьман, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ГС Корнієнко, ТВ Курман, ...
видавництво" Юрайт", 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20