Liliia Pan
Liliia Pan
National University of Kyiv Mohyla Academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukma.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Збалансована система показників (Balanced Scorecard-BSc) як інструмент ефективного управління стратегією організації
Л Пан
Науковi записки. Нацiональний унiверситет" Києво-Могилянська Академiя …, 2003
382003
Управління обіговими коштами підприємницьких структур
ЛВ Пан
Фінанси України, 96-99, 2000
262000
Комплекс маркетингу та його роль в умовах комунікаційної ери маркетингу
Л Пан, О Абрамович
222008
Organizational immunity to corruption: building theoretical and research foundations
A StachowiczStanusch
IAP, 2010
192010
Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії
ЛВ Пан
Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів …, 2007
122007
Збалансована система показників як інструмент ефективного управління стратегією організації
ЛВ Пан
Наукові записки 21, 59, 2003
122003
Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу у системі управління
Л Пан
Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003
102003
Значение внедрения стандартов социальной ответственности для украинского бизнеса
Л Пан
62010
Інтегральні маркетингові комунікації (IMC) як новий інструмент управління бізнесом
ЛВ Пан
Юбилейная научно-практическая конференция [«Теория и практика экономики и …, 2008
62008
Вплив культури на рівень економічної свободи і міжнародну комерційну діяльність
Л Пан, Н Романченко
62008
Стратегія управління персоналом як ключовий фактор забезпечення конкурентоздатності організації
ЛВ Пан
Стратегія економічного розвитку України: наук. зб.–Вип 1 (8), 442-446, 2002
6*2002
Способи покращення захисту інформації на ринку інформаційних продуктів та послуг в Україні
Л Пан
52010
Особливості створення систем стратегічного моніторингу на українських підприємствах
ЛВ Пан
НТУУ" КПІ", 2009
52009
Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій
Л Пан, Н Сисенко, О Абрамович
52004
Середовище функціонування організації як основна категорія стратегічного управління
Л Пан
52002
Обґрунтування необхідності стратегічного планування на вітчизняних підприємствах
ЛВ Пан
Підприємництво, господарство і право, С.8 - 11, 2003
42003
Джерела поповнення та ефективність використання оборотних коштів промисловості
ЛВ Пан
Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07. 01, 2001
42001
Проблеми формування оборотних коштів підприємств легкої промисловості в умовах перехідної економіки
ЛВ Пан
Предпринимательство, хозяйство и право, С.74-76, 2000
42000
Маркетинг: підручник/В. Руделіус, ОМ Азарян, НО Бабенко та інш.; Ред.. упор. ОІ Сидоренко, ЛС Макарова.–2-ге вид
В Руделиус
К.: Навчально-видавничий центр «Консорціум із удосконалення менеджмент …, 2008
32008
Особенности развития малого предпринимательства в Украине
Л Пан
32008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20