Anastasiia Loginova, Анастасия Логинова, Анастасія Логінова
Anastasiia Loginova, Анастасия Логинова, Анастасія Логінова
НТУ "Дніпровська політехніка"
Verified email at nmu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Influence of aging in the corrosive conditions on the elastic-dissipative properties of the rubber element
AA Loginova
Geo-Technical Mechanics, 2017
2*2017
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИСБАЛАНС РОТОРА УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ДРОБИЛОК И УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕГО ДИНАМИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО
КА Зиборов, АА Логинова
22014
Аналіз особливостей робочого процесу та конструкцій опорного вузла ударно-відцентрових дробарок з вертикальним валом робочого органа
КА Зіборов, ММ Трубіцин, АО Логінова
Гірнича електромеханіка та автоматика 91, 131-136, 2013
22013
The results of experimental studies of influence of variable parameters on the performance indicators of shock-centrifugal disintegrator
AOL V.P. Nadutyy, Haddad Jamil, V.V. Sukharyev
Naukovyi Visnyk NHU, 42-47, 2019
1*2019
Влияние процесса старения в условиях агрессивной среды на упруго-диссипативные свойства резиновых элементов
АА Логинова
Геотехническая механика: Межвед. сб. научн. тр., 2017
12017
Влияние эффекта старения на амплитуду колебаний резиновых виброизоляторов горных машин
КА Зиборов, АА Логинова
Международная конференция: СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ…, 2016
12016
Расчёт систем виброизоляции горных машин с учётом эффекта старения
АА Логинова, ВГ Шевченко, ВИ Дырда
Геотехническая механика: Межвед. сб. научн. тр. 125, 2015
12015
СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АА Логинова, АА Репкина, АА Коровин
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ, 201-204, 2019
2019
Особистісь у гармонії з природою: Методичні рекомендації
ОЛ Пруцакова, НА Пустовіт, АО Логінова
Імекс-ЛТД, 2019
2019
Стан сформованості гармонійних відносин з природою в учнів 6-8 класів закладів загальної середньої освіти
АО Логінова
КНЗ КОР КОІПОПК, 2019
2019
Етика відносин з природою: навчально-методичний посібник
ОЛ Пруцакова, НА Пустовіт, ГП Тарасюк, АО Логінова
Імекс-ЛТД, 2019
2019
Гармонізація відносин школярів з природою використанням наукової спадщини вчених-географів
АО Логінова
НАІР, 2019
2019
Дослідження гармонізації відносин школярів з природою
ОЛ Пруцакова, НА Пустовіт, АО Логінова
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 88-103, 2019
2019
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра спеціальності 184 Гірництво (освітньо-професійна програма Гірництво, блок Гірничотранспортні системи та…
ЄА Коровяка, ВО Салов, ОМ Коптовець, ЛН Ширін, ВО Расцвєтаєв
НТУ ДП, 2019
2019
Програма навчальної дисципліни Організація діяльності у сфері якості, стандартизації та сертифікації для магістра спеціальності 132 Матеріалознавство
КА Зіборов, АО Логінова, ОВ Федоскіна
НТУ Дніпровська політехніка, 2019
2019
Використання квест-технологій у гармонізації взаємодії школярів з природою
АО Логінова
НАІР, 2019
2019
Програма навчальної дисципліни Проектування взаємодії та рендерінг виробничого обладнання для магістрів спеціальності 132 Матеріалознавство
ТО Письменкова, ІВ Вернер, АО Логінова
НТУ Дніпровська політехніка, 2019
2019
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів до лабораторних робіт за дисципліною Організація діяльності у сфері якості, стандартизації та сертифікації для студентів…
КА Зіборов, АО Логінова, ОВ Федоскіна
НТУ ДП, 2019
2019
Методичні рекомендації до проходження передатестаційної практики для магістрів спеціальності 132 Матеріалознавство
КА Зіборов, АО Логінова, ТО Письменкова, СО Федоряченко
Нац. техн. ун-т Дніпровська політехніка, 2019
2019
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів по використанню сучасних Web технологій прі виконанні лабораторних робіт з дисципліни Продакт дизайн для студентів…
ІВ Вернер, ТО Письменкова, АО Логінова
НТУ ДП, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20