Анастасия Сутула, Sutula A., A. Sutula, Сутула Анастасія
Анастасия Сутула, Sutula A., A. Sutula, Сутула Анастасія
к. н. фіз. вих.,викладач,НФаУ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальні фактори, які обумовлюють порушення постави у школярів
АВ Сутула
Слобожанський науково-спортивний вісник, 20-24, 2011
102011
Зміни ставлення студентів до фізкультурно-спортивної діяльності та до оцінки власного здоров’я за період їх навчання у вищому навчальному закладі
ЛС Луценко, АВ Сутула, НП Батєєва, ДР Мельничук
Слобожанський науково-спортивний вісник, 35-40, 2014
82014
Особливості діяльності шкіл сприяння здоров’ю з формування у середовищі школярів здорового способу життя
ЛА Хохлова, ТС Бондар, АБ Жадан, АВ Сутула
ВІСНИК, 312, 2010
72010
Некоторые факторы, влияющие на состояние здоровья школьников
ЛА Хохлова, ТС Бондарь, АВ Сутула
Физическое воспитание студентов 4, 70-73, 2010
52010
Ставлення батьків щодо розвитку порушень постави у дітей
АВ Сутула
Слобожанський науково-спортивний вісник, 131-135, 2012
42012
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня як ефективний засіб профілактики порушень постави в школярів
АВ Сутула, ОВ Пєшкова
НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК, 112, 2011
32011
Значимість деяких факторів, які визначають ставлення студентів до здорового способу життя
ВО Сутула, ТС Бондар, ЮО Острікова, АВ Сутула, ВГ Ковальов, ...
Слобожанський науково-спортивний вісник, 13-16, 2008
32008
Щодо сучасних організаційних інновацій у системі фізичного виховання студентської молоді
ВО Сутула, ЛС Луценко, ОІ Булгаков, АХ Дейнеко, АВ Сутула, ...
Слобожанський науково-спортивний вісник, 99-106, 2016
22016
Особливості формування особистості учнів середньої та старшої школи
ВО Сутула, АВ Сутула, АС Голик, ДН Абдулвахід
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2014
22014
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА: ПРОТИРІЧЧЯ У ВИЗНАЧЕННІ
ВО СУТУЛА, АВ СУТУЛА
Наукові конференції Харківської державної академії фізичної культури, 89-91, 2016
12016
Особливості прояву порушень постави у школярів протягом їх навчання у школі
А Сутула
Спортивний вісник Придніпров'я, 245-247, 2014
12014
Фізичний фітнес як один із напрямів історичного розвитку фізичної культури
В Сутула, Л Луценко, А Сутула
Слобожанський науково-спортивний вісник, 63-66, 2018
2018
Належні норми фізичної підготовленості студентів
Л Луценко, В Шутєєв, А Сутула, О Сутула, А Дейнеко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 52-57, 2016
2016
Относительно современных организационных инноваций в системе физического воспитания студенческой молодежи
ВО Сутула, ЛС Луценко, ОІ Булгаков, АХ Дейнеко, АВ Сутула, ...
Слобожанський науково-спортивний вісник, 99-106, 2016
2016
Особенности формирования личности учащихся средней и старшей школы
ВА Сутула, АВ Сутула, АС Голик, АД Нихад
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2014
2014
Изменения отношения студентов к физкультурно-спортивной деятельности и к оценке собственного здоровья за период их обучения в ВУЗе
ЛС Луценко, АВ Сутула, ВВ Шутеев, НП Батеева, ДР Мельничук
Слобожанський науково-спортивний вісник, 35-40, 2014
2014
Ефективність системи педагогічних заходів, спрямованих на профілактику порушень постави у школярів
А Сутула
2014
Профілактика порушень постави у дітей (із досвіду роботи спеціалізованих шкіл сприяння здоров'ю)
А Сутула, Г Михайленко, В Рубан
2013
Деякі особливості фізичного розвитку дітей, хворих на сколіоз
А Сутула
Спортивний вісник Придніпров'я, 154-156, 2012
2012
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня как эффективный способ профилактики нарушений осанки у школьников
АВ Сутула, ОВ Пешкова
Слобожанський науково-спортивний вісник, 112-116, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20