Надія Степанівна Полька - Nadiia Polka (N.S.Polka)
Надія Степанівна Полька - Nadiia Polka (N.S.Polka)
ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" (State Institution “O.M.Marzeiev
Підтверджена електронна адреса в usch.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психогигиена детей и подростков, страдающих хроническими соматическими заболеваниями: Монография
АМ Сердюк, ИВ Сергета, НС Полька
Монография, 1-336, 2012
802012
Актуальні проблеми психогігієни дітей і підлітків: шляхи та перспективи їх вирішення (огляд літератури і власних досліджень)
НС Полька, ІВ Сергета
Журнал НАМН України 18 (2), 223-236, 2012
712012
Сучасні підходи до оцінки стану здоров’я в гігієні дитинства (огляд літератури та власних досліджень)
НС Полька, ОВ Бердник
Журнал Національної академії медичних наук України 19 (2), 226-235, 2013
302013
Гігієнічні проблеми збереження здоров'я дітей в сучасних умовах реформування освіти в Україні
АМ Сердюк, НС Полька, ГМ Єременко, НВ Сисоєнко, КІ Селезньова
Гігієна населених місць, 402-406, 2004
272004
Удосконалення медико-профілактичного забезпечення дітей у загальноосвітніх навчальних закладах–вимога часу
НС Полька, СВ Гозак, ТВ Станкевич
Довкілля та здоров’я, 52-54, 2009
232009
Доповідь на колегії МОЗ щодо удосконалення медико-профілактичного забезпечення дітей у загальноосвітніх навчальних закладах
НС Полька, СВ Гозак, ТВ Станкевич
Прес-центр МОЗ України, 2008
23*2008
Поширеність тютюнопаління серед підлітків України
НС Полька, НЯ Яцковська, СВ Гозак
Довкілля та здоров’я, 69-73, 2008
222008
Комп’ютер: санітарні вимоги
Н Полька
Дошкільне виховання 5 (8), 1999
211999
Оновлення гігієнічних вимог до використання в навчальних закладах сучасних засобів інформаційних технологій
НС Полька, АГ Платонова
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-5, 2015
182015
До питання оцінки фізичного розвитку школярів за стандартами ВООЗ
НС Полька, АГ Платонова
Довкілля і здоров’я, 48-52, 2012
182012
Гігієнічне обгрунтування принципів і критеріїв безпечного застосування комп'ютерної техніки у навчанні молодших школярів
НС Полька
ОМ Марзеєва АМН України 312, 2001
182001
Гігієнічне забезпечення умов життєдіяльності дітей: проблеми та шляхи їх вирішення
НС Полька, НЯ Яцковська, АГ Плаmонова, СМ Джурінська, ...
Досвід та перспективи наукового супроводу проблем гігієнічної науки та …, 2011
172011
Гігієнічне забезпечення умов життєдіяльності дітей у загальноосвітніх навчальних закладах
НС Полька, СВ Гозак
Гуманітарний вісник: зб. наук. пр., 186-190, 2011
172011
Actual problems of psychohygiene of children and adolescents: ways and prospects of their solutions
IV Serheta, NS Pol'ka
Journal of the NAMN of Ukraine 18 (№ 2), 223-236, 2012
162012
Гігієнічна оцінка організації харчування загальноосвітніх закладів у сучасних умовах
НС Полька
Довкілля та здоров’я: Наук. журн. з пробл. мед. екології, гігієни, охорони …, 2006
162006
Investing in water and sanitation: increasing access, reducing inequalities. UN – Water Global Analysis and Assesment of Sanitacion and Drinking–Water. GLAAS 2014. Main Findings
N Polka, A Koblyanskaya, et al.
WHO. UN-Water, Available at.: http://apps.who.int/iris/, 2016
15*2016
Investing in water and sanitation: increasing access, reducing inequalities. UN – Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking–Water. GLAAS 2014. Main Findings
N Polka, A Koblyanskaya, et al.
WHO, UN–Water; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/143953/2 …, 2016
15*2016
Фізичний розвиток дітей різних регіонів України. Вип. 2: Міські дошкільники
ІР Бариляк, НС Полька, ГМ Єременко
Тернопіль: Укрмедкнига 2, 1-232, 2003
15*2003
Фізичний розвиток дітей різних регіонів України. Вип.І: Міські школярі
ІР Бариляк, НС Полька
Тернопіль: Укрмедкнига 1, 1-206, 2000
152000
Проблеми збереження довкілля і здоров’я нації у матеріалах XV з’їзду гігієністів України
НС Полька, ВІ Федоренко, БА Пластунов
Довкілля та здоров'я, 68-80, 2013
142013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20