Подписаться
Лисиченко Лідія Андріївна
Лисиченко Лідія Андріївна
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лексикологія сучасної української мови
ЛА Лисиченко
Харків: Вища школа, 1977
211*1977
Структура мовної картини світу
ЛА Лисиченко
Мовознавство 5 (6), 36-42, 2004
1852004
Лексико-семантична система української мови
ЛА Лисиченко
Харків: ХДПУ ім. ГС Сковороди, 129, 1997
1691997
Лексико-семантичний вимір мовної картини світу
ЛА Лисиченко
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди; ТОВ …, 2009
1292009
Мовна картина світу та її рівні
Л Лисиченко
Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія 6, 120-126, 1998
991998
Багатозначність у лексико-семантичній системі: структурний, семантичний, когнітивний аспекти
ЛА Лисиченко
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди; ТОВ …, 2008
482008
Ці невичерпні глибини мови
ЛА Лисиченко
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2011
432011
Бесіди про рідне слово (слово і його значення)
ЛА Лисиченко
Харків: ХДПУ, 1993
351993
Мовний образ простору і психологія поета: наукова монографія
ЛА Лисиченко, ТВ Скорбач
Харків: ХДПУ ім. ГС Сковороди, 2001
302001
Поняття «концептосфера» та «концепт» у сучасній лінгвістиці
І Голубовська, С Жаботинська, В Жайворонок, А Загнітко, В Іващенко, ...
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 1202091, 2020
262020
Харківська філологічна школа
ЛА Лисиченко, ТЮ Лисиченко
Лінгвістичні традиції. Харків: ХТМТ, 2015
19*2015
Рівні мовної картини світу і їх взаємодія
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. Харків, 80-87, 2005
142005
Архаїчні назви одягу в східнослобожанських говірках
ЛА Лисиченко
Семасіологія і словотвір.–К.: Наук. думка, 336-342, 1989
141989
Антоніми в сучасній українській мові
ЛА Лисиченко
Українська мова і література в школі, 26-33, 1976
141976
Лексико-семантична структура української мови
ЛА Лисиченко
Х.: ХДПУ, 1997
121997
Художній простір у мовній картині світу поетичного твору
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження. Науковий вісник. Харків: ХДПУ, 3-6, 1997
111997
Сучасний підхід до аналізу семантичної структури багатозначного слова
А Шумейкіна
Рідний край, 62-68, 2009
102009
Лексикологія сучасної української літературної мови
ЛА Лисиченко
Х.: Вища школа, 1976
101976
Типи синонімів за значенням
ЛА Лисиченко
Українська мова і література в школі, 58-64, 1973
101973
До питання про місце фразеологічних одиниць комунікативного типу в фразеологічній системі
ЛА Лисиченко
Питання фразеології східнослов’янських мов, 44-45, 1972
101972
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20