Лисиченко Лідія Андріївна
Лисиченко Лідія Андріївна
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лексикологія сучасної української мови
ЛА Лисиченко
Харків: Вища школа, 1977
114*1977
Структура мовної картини світу
ЛА Лисиченко
Мовознавство, 2004
1122004
Лексико-семантична система української мови
ЛА Лисиченко
Х.: Харківський державний педагогічний університет ім. ГС Сковороди, 102-108, 1997
761997
Мовна картина світу та її рівні
Л Лисиченко
Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія 6, 120-126, 1998
751998
Лексико-семантичний вимір мовної картини світу
ЛА Лисиченко
Х.: Основа 191 (1), 2009
512009
Бесіди про рідне слово: Слово і його значення
ЛА Лисиченко
Харків, ХДПУ, 1993
221993
Мовний образ простору і психологія поета: наукова монографія
ЛА Лисиченко, ТВ Скорбач
Харків: ХДПУ ім. ГС Сковороди, 2001
212001
Ці невичерпні глибини мови: монографія
ЛА Лисиченко
ЛА Лисиченко.− Х 304 (4), 2011
172011
Багатозначність у лексико-семантичній системі: структурний, семантичний, когнітивний аспекти
ЛА Лисиченко
Харків: Основа, 2008
122008
Лексико-семантична система української мови/Лідія Андріївна Лисиченко
ЛА Лисиченко
Харків: Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2006
102006
Рівні мовної картини світу і їх взаємодія
ЛА Лисиченко
Ііінгвістичні дослідження 36, 80-87, 2005
92005
Архаїчні назви одягу в східнослобожанських говірках
ЛА Лисиченко
Семасіологія і словотвір.–К.: Наук. думка, 336-342, 1989
81989
Лексикологія сучасної української літературної мови
ЛА Лисиченко
Х.: Вища школа, 1976
71976
Антоніми в сучасній українській мові
ЛА Лисиченко
Українська мова і література в школі, 26-33, 1976
71976
Мовна картина свiту та її рiвнi
Л Лисиченко
61998
Лексико-семантична структура української мови
Л Лисиченко
Х.: ХДПУ, 1997
61997
Концептуальная и языковая картины мира и их взаимодествие
ЛА Лисиченко
Семантика языковых единиц. Сб. научн. трудов.–Х.: ХГПУ, 4-6, 1991
61991
До питання про місце фразеологічних одиниць комунікативного типу в фразеологічній системі
ЛА Лисиченко
Питання фразеології східнослов’янських мов.-Київ, 44-45, 1972
61972
Лінгвофілософські ідеї ОО Потебні (Предтеча сучасного вчення про мовну картину світу)
ЛА Лисиченко
Олександр Потебня: сучасний погляд: матеріали міжнародних читань …, 2006
52006
Художній простір у мовній картині світу поетичного твору/Лідія Андріївна Лисиченко
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць.–Харків, 3-7, 1997
51997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20