Лисиченко Лідія Андріївна
Лисиченко Лідія Андріївна
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лексикологія сучасної української мови
ЛА Лисиченко
Харків: Вища школа, 1977
138*1977
Структура мовної картини світу
ЛА Лисиченко
Мовознавство, 2004
1302004
Лексико-семантична система української мови
ЛА Лисиченко
Харків. Х, 1997
1121997
Мовна картина світу та її рівні
Л Лисиченко
Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія 6, 120-126, 1998
781998
Лексико-семантичний вимір мовної картини світу
ЛА Лисиченко
Харків: Основа, 10-14, 2009
642009
Бесіди про рідне слово (слово і його значення)
ЛА Лисиченко
Харків, ХДПУ, 1993
271993
Мовний образ простору і психологія поета: наукова монографія
ЛА Лисиченко, ТВ Скорбач
Харків: ХДПУ ім. ГС Сковороди, 2001
212001
Багатозначність у лексико-семантичній системі: структурний, семантичний, когнітивний аспекти
ЛА Лисиченко
Харків: Основа, 2008
182008
Ці невичерпні глибини мови: монографія
ЛА Лисиченко
ЛА Лисиченко.− Х 304 (4), 2011
162011
Рівні мовної картини світу і їх взаємодія
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. Харків, 80-87, 2005
112005
Харківська філологічна школа
ЛА Лисиченко, ТЮ Лисиченко
Лінгвістичні традиції. Харків: ХТМТ, 2015
92015
Архаїчні назви одягу в східнослобожанських говірках
ЛА Лисиченко
Семасіологія і словотвір.–К.: Наук. думка, 336-342, 1989
91989
Лексикологія сучасної української літературної мови
ЛА Лисиченко
Х.: Вища школа, 1976
81976
Мовна картина свiту та її рiвнi
Л Лисиченко
71998
Лексико-семантична структура української мови
Л Лисиченко
Х.: ХДПУ, 1997
71997
Концептуальная и языковая картины мира и их взаимодествие
ЛА Лисиченко
Семантика языковых единиц. Сб. научн. трудов.–Х.: ХГПУ, 4-6, 1991
71991
Антоніми в сучасній українській мові
ЛА Лисиченко
Українська мова і література в школі, 26-33, 1976
71976
Художній простір у мовній картині світу поетичного твору
ЛА Лисиченко
Лінгвістичні дослідження. Науковий вісник. Харків: ХДПУ, 3-6, 1997
61997
Лінгвософські ідеї ОО Потебні (Предтеча сучасного вчення про мовну картину світу)
ЛА Лисиченко
Олександр Потебня: сучасний погляд: матеріали міжнародних читань …, 2006
52006
Лексична конотація і її роль у структурі синонімічної групи
ЛА Лисиченко, Л Загребельна
Українське мовознавство, 1985
51985
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20