Чвертко Людмила Андріївна ( Chvertko Liudmyla)
Чвертко Людмила Андріївна ( Chvertko Liudmyla)
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини / Pavlo Tychyna Uman State
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми обліку виробничих запасів та напрями його удосконалення на підприємстві
ТА Демченко, ЛА Чвертко
Економічні горизонти, 48-56, 2017
16*2017
Страхування туристичних ризиків: проблеми теорії та практики
ЛА Чвертко, ТА Демченко
Економічні горизонти, 67-75, 2018
15*2018
Характеристика трудового потенціалу населення Східного Поділля та Центрального Придніпров’я
Л Чвертко, Т Драгунова
Україна: аспекти праці, 38-45, 2008
132008
DIRECT FOREIGN INVESTMENTS AND NATIONAL SECURITY: PROBLEMS OF INVESTMENT POLICY
M SLATVINSKYI, L CHVERTKO
ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, 70-79, 2017
122017
Тенденції розвитку страхування життя в Україні в умовах економічної нестабільності
ЛА Чвертко
Тбілісі–Львів, 2017
12*2017
The Role of Management in the Financial Independence of the Region
VV Melnychuk, Yu., Chyrva, O.H., Chvertko, L. A., Chyrva, H.M., Berbets
10*2019
Визначення інструментів та факторів, що впливають на формування стану економічної безпеки в сільськогосподарських підприємствах
ТО Корнієнко, ЛА Чвертко, ОА Вінницька
Науковий журнал «Економічні горизонти, 7, 2018
9*2018
Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров’я: демографічний та працересурсний вимір : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.09.01
ЛА Чвертко
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2005
8*2005
Аnalysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance
Y Melnychuk, L Chvertko, T Korniienko, O Vinnytska, O Garmatiuk
Tem Journal 8 (1), 201, 2019
72019
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ЛА Чвертко
Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку, 110-113, 2017
72017
Конкурентна розвідка в ситемі забезпечення економічної безпеки банків
ЛА Чвертко, АВ Товкис
Управління фінансово-економічною безпекою, 65-68, 2015
7*2015
Influence of the security market condition on the collective investment development
НВ Білошкурська, МВ Білошкурський, ЛА Чвертко
Науковий вісник Полісся, 138-142, 2017
6*2017
Трансформація зайнятості і ситуація на ринку праці східного поділля та центрального Придніпров’я
Л Чвертко
Україна: аспекти праці, 3-9, 2007
62007
Правові та практичні аспекти діяльності страхових посередників у системі продажів страхових послуг в Україні
ЛА Чвертко, ТО Корнієнко, ОА Вінницька
Економічні горизонти, 6, 2018
5*2018
Пріоритети та передумови розвитку страхування життя в Україні
Л Чвертко
Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах …, 2018
52018
Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу
ІМ Кирилюк, ЛА Чвертко
Мукачівський державний університет, 2017
52017
Детермінанти розвитку ринку страхування життя в Україні
ЛА Чвертко, ІМ Кирилюк
Мукачівський державний університет, 2017
52017
Management of financial results of insurance companies as an activator of the innovation-investment process
Y Melnychuk, O Vinnytska, L Chvertko
Економічні горизонти, 4-10, 2019
42019
Перспективи застосування інтернет-маркетингу на підприємствах
ОЛ Богашко, ЛА Чвертко
ІВВ Луцького НТУ, 2018
4*2018
Доходи місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації
Л Чвертко, Н Осадчук
Економіка міста та урбаністика: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф …, 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20