Lex Portus
TitleCited byYear
Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аналіз
ВВ Завальнюк, ВВ Завальнюк
ФОП Грінь ДС, 2017
112017
Глобалізація адміністративного права та митне законодавство
БА Кормич, БА Кормич, БА Кормич
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
62017
Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики
СВ Ківалов, СВ Кивалов
ФОП Грінь ДС, 2017
62017
Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах
ЛА Батанова, ЛО Батанова
62016
Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції
БА Кормич
Lex Portus, 51-63, 2016
62016
Глобальне адміністративне право: ключові аспекти концептуалізації
БА Кормич
Lex portus 1 (9), 2018, 2018
52018
Митна реформа: пошук оптимальної концепції
АВ Макаренко
Lex Portus, 4, 2017
42017
Новели сучасної концепції українського адміністративного права
РС Мельник, РС Мельник
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
42017
Особливості забезпечення митної безпеки та митних інтересів в умовах спрощення митних процедур
АО Брачук
Lex portus, 156-167, 2017
42017
Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів
ЛО Батанова, ЛА Батанова
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2016
42016
Митні експертизи: поняття, характеристика та види
АО Брачук
Митна справа, 62-67, 2015
42015
Правове регулювання боротьби із кіберзлочинністю: теоретико-правовий аспект
СА Буяджи
–Теорія та історія держави і права, 2018
32018
Defining transitional justice: scholarly debate and UN precision
O Plotnikov
Lex portus, 50-63, 2017
32017
Адміністрація морських портів України: чи не зайва структура
СВ Ківалов
Lex Portus, 5-20, 2017
32017
Portovi zbory v Ukraini: poshuk optymalnoi modeli konkurentnoi taryfnoi polityky [Port Charges in Ukraine: Search of the Optimal Model of the Competitive Tariff Policy]
SV Kivalov
Lex portus 1, 5-21, 2017
32017
Митні режими або митні процедури: європейські стандарти термінології та класифікації
БА Кормич
Lex portus, 142-153, 2017
32017
Щодо визначення поняття вільна практика для суден в морських портах України
ТВ Аверочкіна
Lex portus, 189-199, 2017
32017
Свободные экономические зоны в Одесском регионе: традиции и новации
СВ Кивалов, СВ Ківалов
32016
Адміністративна юрисдикція України в прибережних водах.
ТВ Аверочкіна, ТВ Аверочкина
22018
Страхування морських перевезень вантажу: окремі організаційно-правові аспекти
ОО Балобанов, ОО Андріященко
Lex portus, 80-88, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20