Lex Portus
Lex Portus
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аналіз
ВВ Завальнюк, ВВ Завальнюк
ФОП Грінь ДС, 2017
72017
Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики
СВ Ківалов, СВ Кивалов
ФОП Грінь ДС, 2017
62017
Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції
БА Кормич
Lex Portus, 51-63, 2016
62016
Глобалізація адміністративного права та митне законодавство
БА Кормич, БА Кормич, БА Кормич
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
52017
Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах
ЛА Батанова, ЛО Батанова
52016
Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів
ЛО Батанова, ЛА Батанова
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2016
42016
Митні експертизи: поняття, характеристика та види
АО Брачук
Митна справа, 62-67, 2015
42015
Правове регулювання боротьби із кіберзлочинністю: теоретико-правовий аспект
СА Буяджи
–Теорія та історія держави і права, 2018
32018
Глобальне адміністративне право: ключові аспекти концептуалізації
БА Кормич
Lex portus 1 (9), 2018, 2018
32018
Митна реформа: пошук оптимальної концепції
АВ Макаренко
Lex Portus, 4, 2017
32017
Адміністрація морських портів України: чи не зайва структура
СВ Ківалов
Lex Portus, 5-20, 2017
32017
Особливості забезпечення митної безпеки та митних інтересів в умовах спрощення митних процедур
АО Брачук
Lex portus, 156-167, 2017
32017
Щодо визначення поняття вільна практика для суден в морських портах України
ТВ Аверочкіна
Lex portus, 189-199, 2017
32017
Свободные экономические зоны в Одесском регионе: традиции и новации
СВ Кивалов, СВ Ківалов
32016
Передумови та чинники розвитку морської портової галузі України
ІМ Нєнно
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 16 (3 (37)), 110-124, 2017
22017
До питання про відновлення прав України як прибережної держави в Чорному та Азовському морях
БВ Бабін, ЕА Плешко, БВ Бабин, ЭА Плешко
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
22017
Басейновий принцип управління водними ресурсами
СО Кузнецов, ВМ Слатвінська
Lex Portus, 74-86, 2017
22017
Захист прав українських моряків та відродження морської галузі-головний пріоритет розвитку України як морської держави
СВ Ківалов, СВ Кивалов
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
22017
Організаційно-правовий механізм забезпечення безпеки морського порту України
ВВ Серафімов, ВВ Серафимов
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
22017
Portovi zbory v Ukraini: poshuk optymalnoi modeli konkurentnoi taryfnoi polityky [Port Charges in Ukraine: Search of the Optimal Model of the Competitive Tariff Policy]
SV Kivalov
Lex portus 1, 5-21, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20