Follow
Lex Portus
Title
Cited by
Cited by
Year
Новели сучасної концепції українського адміністративного права
РС Мельник
Lex portus, 5-16, 2017
292017
Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аспекти
ВВ Завальнюк
Lex portus, 39-49, 2017
212017
Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики
СВ Ківалов
Lex portus, 5-21, 2017
18*2017
Глобалізація адміністративного права та митне законодавство
БА Кормич
Lex portus, 17-29, 2017
17*2017
Hlobalne administratyvne pravo: kliuchovi aspekty kontseptualizatsii.[Global Administrative Law: The Key Aspects of Conceptualizing]
BA Kormych
Lex portus, 21-32, 2018
16*2018
Адміністративно-процедурне право: ідея та реалізація
АМ Школик
Lex portus, 30-40, 2017
152017
Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції
УМ Парпан
Lex portus, 62-71, 2018
132018
Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: віртуальні правовідносини
КІ Бєляков
Lex Portus, 47-63, 2016
132016
Митна реформа: пошук оптимальної концепції
АВ Макаренко
Lex portus, 21-36, 2017
102017
Митна реформа: пошук оптимальної концепції
АВ Макаренко
Lex portus, 21-36, 2017
102017
Правовий зміст принципу субсидіарності в умовах євроінтграції України
ОВ Мошак
Lex portus, 35-48, 2017
102017
The Modern Trends of Foreign Trade Policy Implementation: Implications for Customs Regulations
B Kormych
Lex Portus 13, 27, 2018
92018
Правове регулювання боротьби з кіберзлочинністю: теоретико-правовий аспект
СА Буяджи
92018
Юрисдикція України в прибережних водах: адміністративно-правовий вимір
ТВ Аверочкіна, ТВ Аверочкина
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
92018
Defining transitional justice: scholarly debate and UN precision
O Plotnikov
Lex portus 3, 50, 2017
92017
Митні режими або митні процедури: європейські стандарти термінології та класифікації
БА Кормич
Lex portus, 142-153, 2017
92017
Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах
ЛО Батанова
Lex Portus, 94-107, 2016
92016
Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції
БА Кормич
Lex Portus, 51-63, 2016
92016
Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті: сучасний стан
ВО Допілко, Р Явдощук, РВ Явдощук
Одеса: Гельветика, 2019
82019
Європейські стандарти у сфері оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єктів владних повноважень
ДВ Лученко
Lex portus, 51-66, 2017
82017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20