Lex Portus
Title
Cited by
Cited by
Year
Новели сучасної концепції українського адміністративного права
РС Мельник
Lex portus, 5-16, 2017
212017
Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аналіз
ВВ Завальнюк, ВВ Завальнюк
ФОП Грінь ДС, 2017
172017
Глобалізація адміністративного права та митне законодавство
БА Кормич
Lex portus, 17-29, 2017
16*2017
Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції
УМ Парпан, УМ Парпан
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
152018
Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики
СВ Ківалов, СВ Кивалов
ФОП Грінь ДС, 2017
14*2017
Глобальне адміністративне право: ключові аспекти концептуалізації
БА Кормич, БА Кормич
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
13*2018
Адміністративно-процедурне право: ідея та реалізація
АМ Школик, АМ Школык
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
122017
Митна реформа: пошук оптимальної концепції
АВ Макаренко
Lex portus, 21-36, 2017
92017
Митна реформа: пошук оптимальної концепції
АВ Макаренко
Lex portus, 21-36, 2017
92017
Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах
ЛА Батанова, ЛО Батанова
92016
Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції
БА Кормич
Lex Portus, 51-63, 2016
92016
The Modern Trends of Foreign Trade Policy Implementation: Implications for Customs Regulations
B Kormych
Lex Portus 13, 27, 2018
82018
Європейські стандарти у сфері оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів владних повноважень
ДВ Лученко, ДВ Лученко
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
82017
Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів
ЛО Батанова, ЛА Батанова
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2016
82016
Митні експертизи: поняття, характеристика та види
АО Брачук
Митна справа, 62-67, 2015
82015
Адміністративна юрисдикція України в прибережних водах.
ТВ Аверочкіна, ТВ Аверочкина
62018
Правовий зміст принципу субсидіарності в умовах євроінтеграції України
ОВ Мошак, ЕВ Мошак
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
62017
Митні режими або митні процедури: європейські стандарти термінології та класифікації
БА Кормич
Lex portus, 142-153, 2017
62017
Щодо визначення поняття вільна практика для суден в морських портах України
ТВ Аверочкіна
Lex portus, 189-199, 2017
62017
Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин:" віртуальні правовідносини"
КІ Бєляков, КИ Беляков
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20