Follow
Lex Portus
Title
Cited by
Cited by
Year
Новели сучасної концепції українського адміністративного права
РС Мельник
Lex portus, 5-16, 2017
322017
Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аспекти
ВВ Завальнюк
Lex portus, 39-49, 2017
212017
Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики
СВ Ківалов
Lex portus, 5-21, 2017
18*2017
Hlobalne administratyvne pravo: kliuchovi aspekty kontseptualizatsii.[Global Administrative Law: The Key Aspects of Conceptualizing]
BA Kormych
Lex portus, 21-32, 2018
17*2018
Глобалізація адміністративного права та митне законодавство
БА Кормич
Lex portus, 17-29, 2017
17*2017
Провідні принципи розвитку сучасної вищої освіти України в контексті євроінтеграції
УМ Парпан
Lex portus, 62-71, 2018
162018
Адміністративно-процедурне право: ідея та реалізація
АМ Школик
Lex portus, 30-40, 2017
152017
Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: віртуальні правовідносини
КІ Бєляков
Lex Portus, 47-63, 2016
132016
The Modern Trends of Foreign Trade Policy Implementation: Implications for Customs Regulations
B Kormych
Lex Portus 13, 27, 2018
102018
Митна реформа: пошук оптимальної концепції
АВ Макаренко
Lex portus, 21-36, 2017
102017
Митна реформа: пошук оптимальної концепції
АВ Макаренко
Lex portus, 21-36, 2017
102017
Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах
ЛО Батанова
Lex Portus, 94-107, 2016
102016
Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції
БА Кормич
Lex Portus, 51-63, 2016
102016
Адміністративна юрисдикція України в прибережних водах.
ТВ Аверочкіна, ТВ Аверочкина
9*2018
Правове регулювання боротьби з кіберзлочинністю: теоретико-правовий аспект
СА Буяджи
92018
Юрисдикція України в прибережних водах: адміністративно-правовий вимір
ТВ Аверочкіна, ТВ Аверочкина
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
92018
Європейські стандарти у сфері оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єктів владних повноважень
ДВ Лученко
Lex portus, 51-66, 2017
92017
Правовий зміст принципу субсидіарності в умовах євроінтграції України
ОВ Мошак
Lex portus, 35-48, 2017
92017
Митні режими або митні процедури: європейські стандарти термінології та класифікації
БА Кормич
Lex portus, 142-153, 2017
92017
E-government and social media in Ukraine: global challenges for legal regulations
N Smirnova
Lex Portus 21, 69, 2020
8*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20