Иван Мазур
Иван Мазур
Запорізький державний медичний університет (Zaporozhzhia State Medical University).
Verified email at zsmu.zp.ua - Homepage
TitleCited byYear
Порівняльна оцінка антиоксидантної і протиішемічної дії тіотріазоліну і пірацетаму та їх комбінації за умов експериментальної ішемії головного мозку
ІФ Бєленічев, ІА Мазур, МА Волошин
Експерим. фізіологія та біохімія, 59-65, 2001
132001
Механізм енерготропної та антиоксидантної дії тіотриазоліну
ІФ Беленічев, ІА Мазур, М Волошин
Ме ханізм енерготропної та антиоксидантної дії тіотриазолі ну//Клиническая …, 2008
102008
Механізми розвитку ендотеліальної дисфункції та пошук ендотеліопротекторів
ЮМ Колесник, ІС Чекман, ІА Мазур, ІФ Бєленічев, НО Горчакова, ...
62014
Тиотриазолин
ІФ Беленічев, НА Волошин, ІА Мазур
Экспериментальная и клиническая физиология и биохимия, 7-14, 2002
5*2002
Анализ і стандартизація препарату “Тіотриазолін” та його лікарських форм
ГВ Георгієвский, ОІ Гризодуб, ІА Мазур
Фармацевтичний журнал, 86-88, 1995
51995
Будова та критичні показники якості субстанції лізинію
ГВ Георгієвський, ІА Мазур
Фармаком, 40-48, 2011
32011
Ефективність застосування тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
ІС Чекман, ТЕ Трофімова, ІА Мазур, НО Горчакова
Запорожский медицинский журнал, 207-210, 2010
32010
Механізм енерготропної та антиоксидантної дії Тіотриазоліну
ІФ Бєленічев, ІА МАЗУР, МА ВОЛОШИН, НО ГОРЧАКОВА, ІС ЧЕКМАН
Ліки, 2006
32006
The formation of two thiotriazoline polymorphs: study from the energetic viewpoint
SV Shishkina, VN Baumer, OV Khromileva, LI Kucherenko, IA Mazur
CrystEngComm 19 (17), 2394-2401, 2017
22017
Вплив ангіоліну на показники системи оксиду азоту в міокарді щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю
ОО Нагорна, ІФ Бєленічев, НО Горчакова, ІА Мазур, ІС Чекман
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 2016
22016
Вплив ангіоліну на показники енергетичного обміну в міокарді щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю
ОО Нагорна, ІФ Бєленічев, НО Горчакова, ЛІ Кучеренко, ІА Мазур, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2016
22016
Вплив нового метаболітотропного кардіопротектора «лізиній» на стан лімітуючих ланок енергетичного обміну і компенсаторних метаболічних шунтів в умовах гострого інфаркту міокарда
ІФ Бєленічев, ЛІ Кучеренко, ІА Мазур, ГВ Георгієвський, НВ Бухтіярова, ...
Клінічна фармація 16 (2), 36-39, 2012
22012
Профіль фармакокінетики сполуки «Лізиній» у крові після парентерального введення
ОК Ярош, ІА Мазур, ВМ Бобков, ЛІ Кучеренко, ОІ Барчина, АГ Крисько, ...
Фармакологія та лікарська токсикологія, 30, 2012
22012
Исследование влияния новой соли L-лизина на показатели окислительного стресса и развитие неврологического дефицита у животных с острым нарушением мозгового кровообращения
ИФ Беленичев, АА Егоров, ИА Мазур, ІФ Бєленічев, АА Єгоров, ...
ЗДМУ, 2009
22009
Синтез, фізикохімічні та фармакологічні властивості похідних 1-арил-5-метил-1, 2, 3-триазол (1Н)-4-карбонової кислоти
ВА ГЕОРГІЯНЦ, ГП ПЕТЮНІН, ІА МАЗУР
Запорож. мед. журн, 42, 2007
22007
Theoretical study of the possibility of glycin with thiotria-zoline complexes formation
ШСВ Кучеренко Л.І., Хромильова О.В., Мазур І.А.
Запорізький медичний журнал 19 (5), 675-679, 2017
1*2017
NO-синтазная активность в головном мозге спонтанно гипертензированных крыс: модулирующее действие нового препарата «МТ»
ИС Чекман, ИФ Беленичев, ЛИ Кучеренко, НВ Бухтиярова, ...
Патологiя, 125-125, 2012
12012
Экспрессия васкулоэндотелиального фактора роста и характеристика эндотелиоцитов сосудов головного мозга животных с церебральной ишемией: фармакологические эффекты нового …
ЮМ Колесник, ИФ Беленичев, ИА Мазур, АВ Абрамов, ЛИ Кучеренко, ...
Запорожский государственный медицинский университет, 2011
12011
Деякі механізми ендотеліопротективної дії нового оригінального препарату лізинію в умовах експериментального ішемічного пошкодження головного мозку
ІФ Бєленічев, СВ Павлов, ІА Мазур, АВ Абрамов
ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ, 21, 2011
12011
Тіотриазолін: квантово-хімічні, фармакологічні властивості, ефективність у комплексному лікуванні артеріальної гіпертензії
ІС Чекман, АС Свінціцький, ІA Мазур, НА Колесова, ЛО Стеченко, ...
Запорожский медицинский журнал, 202-206, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20