Follow
Иван Мазур
Иван Мазур
Запорізький державний медичний університет (Zaporozhzhia State Medical University).
Verified email at zsmu.zp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The formation of two thiotriazoline polymorphs: study from the energetic viewpoint
SV Shishkina, VN Baumer, OV Khromileva, LI Kucherenko, IA Mazur
CrystEngComm 19 (17), 2394-2401, 2017
92017
Механізми розвитку ендотеліальної дисфункції та пошук ендотеліопротекторів
ЮМ Колесник, ІС Чекман, ІА Мазур, ІФ Белєнічев, НО Горчакова, ...
Журнал Національної академії медичних наук України, 289-299, 2014
92014
Theoretical study about L-arginine complexes formation with thiotriazolin
LI Kucherenko, OV Hromyleva, IA Mazur, SV Shishkina
Zaporizhzhya state medical university, 2017
82017
Аналіз сумарного фазового сигналу відбиття на різних частотах методами спектрального аналізу
І Мазур, КЛ Горященко
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 36-40, 2009
72009
та ін. Порівняльна оцінка антиоксидантної і протиішемічної дії тіотриазоліну і пірацетаму та їх комбінації за умов експериментальної ішемії головного мозку
ІФ Бєленічев, ІА Мазур, МА Волошин
Ескперим. клін. фізіологія та біохімія, 59-65, 2001
72001
METABOLITHO-TROPIC ASPECTS OF CARDIOPRO-TECTIVE ACTION OF NEW COM-BINED MEDICINE BASED ON L-ARGININE AND THIOTRIAZOLIN AT MODELING OF MYOCARDIAL IN-FARCTION
KOV Kucherenko Lyudmila Ivanovna, Belenichev Igor Fe-dorovich, Mazur Ivan ...
Asian Journal of Pharmaceutical and clinical research 10 (10), 158-161, 2017
6*2017
Механізм енерготропної та антиоксидантної дії тіотриазоліну
ІФ Беленічев, ІА Мазур, М Волошин
Ме ханізм енерготропної та антиоксидантної дії тіотриазолі ну//Клиническая…, 2008
62008
Анализ і стандартизація препарату “Тіотриазолін” та його лікарських форм
ГВ Георгієвский, ОІ Гризодуб, ІА Мазур
Фармацевтичний журнал, 86-88, 1995
61995
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики
ИМ ОЛИЙНИК, ИФ БЕЛЕНИЧЕВ, МИ ФЕДОРОВСКАЯ, ...
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАКТИКИ Учредители…, 2019
42019
Подходы к разработке и созданию метаболитотропных препаратов-производных 1, 2, 4-триазола
ИА Мазур, ИФ Беленичев, ЛИ Кучеренко, НВ Бухтиярова, ...
42012
Экспрессия васкулоэндотелиального фактора роста и характеристика эндотелиоцитов сосудов головного мозга животных с церебральной ишемией: фармакологические эффекты нового…
ЮМ Колесник, ИФ Беленичев, ИА Мазур, АВ Абрамов, ТИ Кучеренко, ...
Патологія, 89-95, 2011
42011
Ефективність застосування тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
ІС Чекман, ТЕ Трофімова, ІА Мазур, НО Горчакова
Запорожский медицинский журнал, 207-210, 2010
42010
Тиотриазолин
ІФ Беленічев, НА Волошин, ІА Мазур
Экспериментальная и клиническая физиология и биохимия, 7-14, 2002
4*2002
Theoretical study of the possibility of glycin with thiotria-zoline complexes formation
ШСВ Кучеренко Л.І., Хромильова О.В., Мазур І.А.
Запорізький медичний журнал 19 (5), 675-679, 2017
3*2017
Механізм енерготропної та антиоксидантної дії Тіотриазоліну
ІФ Бєленічев
Ліки, 2006
32006
Новий оригінальний метаболітотропний ендотеліопротектор “ангіолін”: квантово-хімічні параметри та особливості фармакологічної дії
ІС Чекман, ОО Казакова, ІА Мазур, ОО Нагорна, ІФ Бєленічев, ...
22017
Вплив ангіоліну на показники системи оксиду азоту в міокарді щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю
ОО Нагорна, ІФ Бєленічев, НО Горчакова, ІА Мазур, ІС Чекман
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 96-99, 2016
22016
Вплив ангіоліну на показники енергетичного обміну в міокарді щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю
ОО Нагорна, ІФ Бєленічев, НО Горчакова, ЛІ Кучеренко, ІА Мазур, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної…, 2016
22016
Вплив нового метаболітотропного кардіопротектора лізиній на стан лімітуючих ланок енергетичного обміну і компенсаторних метаболічних шунтів в умовах гострого інфаркту міокарда
ІФ Бєленічев, ЛІ Кучеренко, ІА Мазур, ГВ Георгієвський, НВ Бухтіярова, ...
Клінічна фармація 16 (2), 36-39, 2012
22012
NO-СИНТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ СПОНТАННО ГИПЕРТЕНЗИРОВАННЫХ КРЫС: МОДУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НОВОГО ПРЕПАРАТА" МТ"
ИС Чекман, ИФ Беленичев, ЛИ Кучеренко, НВ Бухтиярова, ...
Патологiя, 125-125, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20