Подписаться
Иван Мазур
Иван Мазур
Запорізький державний медичний університет (Zaporozhzhia State Medical University).
Подтвержден адрес электронной почты в домене zsmu.zp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
та ін. Порівняльна оцінка антиоксидантної і протиішемічної дії тіотриазоліну і пірацетаму та їх комбінації за умов експериментальної ішемії головного мозку
ІФ Бєленічев, ІА Мазур, МА Волошин
Ескперим. клін. фізіологія та біохімія, 59-65, 2001
102001
Аналіз сумарного фазового сигналу відбиття на різних частотах методами спектрального аналізу
І Мазур, КЛ Горященко
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 36-36, 2009
82009
Механізм енерготропної та антиоксидантної дії тіотриазоліну
ІФ Беленічев, ІА Мазур, М Волошин
Ме ханізм енерготропної та антиоксидантної дії тіотриазолі ну//Клиническая …, 2008
82008
Механізми розвитку ендотеліальної дисфункції та пошук ендотеліопротекторів
ЮМ Колесник, ІС Чекман, ІА Мазур, ІФ Белєнічев, НО Горчакова, ...
Журнал Національної академії медичних наук України, 289-299, 2014
72014
Theoretical study about L-arginine complexes formation with thiotriazolin
LI Kucherenko, OV Hromyleva, IA Mazur, SV Shishkina
Запорожский медицинский журнал, 108-112, 2017
62017
The formation of two thiotriazoline polymorphs: study from the energetic viewpoint
SV Shishkina, VN Baumer, OV Khromileva, LI Kucherenko, IA Mazur
CrystEngComm 19 (17), 2394-2401, 2017
52017
Тиотриазолин
ІФ Беленічев, НА Волошин, ІА Мазур
Экспериментальная и клиническая физиология и биохимия, 7-14, 2002
5*2002
Анализ і стандартизація препарату “Тіотриазолін” та його лікарських форм
ГВ Георгієвский, ОІ Гризодуб, ІА Мазур
Фармацевтичний журнал, 86-88, 1995
51995
METABOLITHO-TROPIC ASPECTS OF CARDIOPRO-TECTIVE ACTION OF NEW COM-BINED MEDICINE BASED ON L-ARGININE AND THIOTRIAZOLIN AT MODELING OF MYOCARDIAL IN-FARCTION
KOV Kucherenko Lyudmila Ivanovna, Belenichev Igor Fe-dorovich, Mazur Ivan ...
Asian Journal of Pharmaceutical and clinical research 10 (10), 158-161, 2017
4*2017
Экспрессия васкулоэндотелиального фактора роста и характеристика эндотелиоцитов сосудов головного мозга животных с церебральной ишемией: фармакологические эффекты нового …
ЮМ Колесник, ИФ Беленичев, ИА Мазур, АВ Абрамов, ТИ Кучеренко, ...
Патологія, 89-95, 2011
42011
Ефективність застосування тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
ІС Чекман, ТЕ Трофімова, ІА Мазур, НО Горчакова
Запорожский медицинский журнал, 207-210, 2010
42010
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики
ЮМ Колесник, МА Волошин, ІА Мазур, СІ Коваленко, ВА Візір, ...
Запоріжжя: ЗДМУ, 2009
42009
Механізм енерготропної та антиоксидантної дії Тіотриазоліну
ІФ Бєленічев, ІА МАЗУР, МА ВОЛОШИН, НО ГОРЧАКОВА, ІС ЧЕКМАН
Ліки, 2006
42006
Theoretical study of the possibility of glycin with thiotria-zoline complexes formation
ШСВ Кучеренко Л.І., Хромильова О.В., Мазур І.А.
Запорізький медичний журнал 19 (5), 675-679, 2017
3*2017
Вплив ангіоліну на показники системи оксиду азоту в міокарді щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю
ОО Нагорна, ІФ Бєленічев, НО Горчакова, ІА Мазур, ІС Чекман
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 96-99, 2016
22016
Вплив ангіоліну на показники енергетичного обміну в міокарді щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю
ОО Нагорна, ІФ Бєленічев, НО Горчакова, ЛІ Кучеренко, ІА Мазур, ...
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2016
22016
NO-СИНТАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ СПОНТАННО ГИПЕРТЕНЗИРОВАННЫХ КРЫС: МОДУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НОВОГО ПРЕПАРАТА" МТ"
ИС Чекман, ИФ Беленичев, ЛИ Кучеренко, НВ Бухтиярова, ...
Патологiя, 125-125, 2012
22012
Будова та критичні показники якості субстанції лізинію
ГВ Георгієвський, ІА Мазур
Фармаком, 40-48, 2011
22011
Ефекти нового ендотеліопротектора" Лізиній" на систему глутатіону та NO-синтазну активність у головному мозку за умов гострої церебральної ішемії
ІФ Бєленічев, СВ Павлов, ІА Мазур, ЛІ Кучеренко
Фармакологія та лікар. токсикологія 3, 40-45, 2011
22011
Исследование влияния новой соли L-лизина на показатели окислительного стресса и развитие неврологического дефицита у животных с острым нарушением мозгового кровообращения
ИФ Беленичев, АА Егоров, ИА Мазур
Запорожский медицинский журнал, 48-50, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20