Володимир Кравець (Volodymyr Kravets)
Володимир Кравець (Volodymyr Kravets)
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ґендерна педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти
В Кравець
Джура, 2003
2762003
Історія української школи і педагогіки
ВП Кравець
Тернопіль: Тернопіль 358, 1994
1421994
Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів
В Кравець
Вид-во" Тернопіль", 1996
1301996
навч. посіб./ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, СЯ Харченко та ін.; за заг. ред.: ІД Звєрєвої, ГМ Лактіонової
С робота в Україні
К.: Центр навчальної літератури, 55-67, 2004
1252004
Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів
В Кравець
931996
Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів
В Кравець
931996
Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів
В Кравець
931996
Історія гендерної педагогіки: навч. посіб.
ВП Кравець
Тернопіль: Джура, 2005
872005
навч. посіб./за заг. ред. ІД Звєрєвої, ГМ Лактіонової
С робота в Україні
К.: Центр навчальної літератури, 2004
74*2004
Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді
ВП Кравець
К.: Київська правда 688, 2000
722000
навч. посіб
С робота в Україні
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, СЯ Харченко та ін, 2004
682004
Психологія сімейного життя: Навч. пос
ВП Кравець
Част. II.–Тернопіль, 1995
631995
Статева соціалізація дітей і підлітків: закономірності та гендерні особливості: монографія
ВП Кравець
Тернопіль: ТНПУ 394, 2008
622008
Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства
ВП Кравець
К.: Академія, 2001
562001
теорія та практика: Посібник для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб для молоді. 4-а частина/за ред. доц
С робота в Україні
К.: ДЦССМ, 2012-2013, 2003
442003
Педагогіка та психологія: гендерний аспект: навч. посіб.
ВП Кравець, ОМ Кікінеджі
Тернопіль: Навч. книга–Богдан, 2004
392004
Гендерні аспекти усвідомленого батьківства. Навчальний посібник
ТВ Говорун, ВП Кравець, ОМ Кікінежді, ОБ Кізь
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
292004
Гендерні аспекти усвідомленого батьківства. Навчальний посібник
ТВ Говорун, ВП Кравець, ОМ Кікінежді, ОБ Кізь
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
292004
Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя
ВП Кравець
Тернопіль:Богдан, 1997
261997
Гендерна соціалізація молодших школярів
ВП Кравець, ТВ Говорун, ОМ Кікінежді
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011
242011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20