Володимир Кравець / Volodymyr Kravets / https://orcid.org/0000-0001-7537-6545
Володимир Кравець / Volodymyr Kravets / https://orcid.org/0000-0001-7537-6545
Head of Academic Council, Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ґендерна педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти
В Кравець
Джура, 2003
3252003
навч. посіб./ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, СЯ Харченко та ін.; за заг. ред.: ІД Звєрєвої, ГМ Лактіонової
С робота в Україні
К.: Центр навчальної літератури, 55-67, 2004
1722004
Історія української школи і педагогіки
ВП Кравець
Тернопіль: Тернопіль 358, 1994
1621994
Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів
В Кравець
Вид-во" Тернопіль", 1996
1491996
Історія гендерної педагогіки: навч. посіб.
ВП Кравець
Тернопіль: Джура, 278-282, 2005
1152005
Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів
В Кравець
1071996
Теорія і практика дошлюбної підготовки молоді
ВП Кравець
К.: Київська правда 688, 2000
882000
навчальний посібник
С робота в Україні
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, СЯ Харченко та ін, 2004
86*2004
Психологія сімейного життя: Навч. пос
ВП Кравець
Част. II.–Тернопіль, 1995
861995
Навч. посіб
С робота в Україні
К.: Центр навчальної літератури, 2004
842004
Статева соціалізація дітей і підлітків: закономірності та гендерні особливості: монографія
ВП Кравець
Тернопіль: ТНПУ 394, 2008
732008
Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства
ВП Кравець
К.: Академія, 2001
692001
теорія та практика: посібник для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді.–У 2-х ч./За заг. ред. АЯ Ходорчук
С робота в Україні
К.: ДЦССМ, 2012-2013, 2003
592003
Гендерна соціалізація молодших школярів
ВП Кравець, ТВ Говорун, ОМ Кікінежді
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2011
432011
Ґендерні аспекти усвідомленого батьківства:[навч. посібник]
ТВ Говорун, ВП Кравець, ОМ Кікінежді, ОБ Кізь
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан 144, 2004
372004
Гендерні аспекти усвідомленого батьківства. Навчальний посібник
ТВ Говорун, ВП Кравець, ОМ Кікінежді, ОБ Кізь
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2004
372004
Педагогіка та психологія: гендерний аспект: навч. посіб.
ВП Кравець, ОМ Кікінеджі
Тернопіль: Навч. книга–Богдан, 2004
372004
Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя
ВП Кравець
Тернопіль:«Богдан, 1997
291997
Теорія і практика підготовки учнівської молоді до сімейного життя
ВП Кравець
Автореферат дис. на здобуття наук. ступ. доктора педагогічних наук 13 (01), 1997
241997
Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині
ЛО Ковальчук
212008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20