Подписаться
Вдовіченко Оксана Володимирівна
Вдовіченко Оксана Володимирівна
професор кафедри теорії та методики практичної психології ДЗ "Південноукраїнський національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
О теоретических подходах к пониманию проблемы риска
ОВ Вдовиченко
Наука и образование, 34, 2001
202001
Психологія ризику особистості: монографія
ОВ Вдовіченко
Одеса: ФОП Бондаренко МО, 2019
82019
Минимизация неоправданного риска
ОВ Вдовіченко, ОВ Вдовиченко
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2009
82009
Схильність до ризику у різних сферах діяльності: Методика дослідження
ОВ Вдовіченко
Одеса: Фенікс, 2007
82007
Прояв та корекція ризику у студентів, які навчаються за різними освітньо-професійними програмами
ОВ Вдовіченко
ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 07 “Педагогічна та вікова …, 2003
82003
Ризик особистості як фактор мотивації досягнення та губристичної мотивації на кризових етапах онтогенезу
ОВ Вдовиченко
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Психология", 41-51, 2017
72017
Выраженность риска у студентов
АЯ Чебыкин, ОЯ Чебикін, ОВ Вдовіченко, ОВ Вдовиченко
Южный научный центр Академии педагогических наук Украины, 2004
62004
Личностно-психологические детерминанты явления риска
ОВ Вдовиченко, АЯ Чебыкин
Дифференциация и интеграция психолого-педагогического знания в науке …, 2001
62001
Системно-діяльнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя
ОЯ Чебикін, АЯ Чебыкин, ІМ Богданова, НВ Яблонська, НД Хмель, ...
РВА" Смил", 2006
52006
Чинники, що впливають на прояв ризику
ОВ Вдовиченко
Педагогіка і психологія, 48, 2005
52005
Subjective risk assessment of uncertainty and danger situations: diagnostics, psychological predicators and age dynamics
OV Vdovichenko
Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія 57, 31-39., 2018
42018
Психодіагностика готовності до ризику у різних сферах життєдіяльності
ОВ Вдовиченко
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2017
42017
Апробация опросника склонности к риску в различных сферах деятельности
ОВ Вдовиченко
Наук. часопис НПУ ім. МП Драгоманова. Серія, 66-69, 2007
42007
Роль потребности и ее влияние на степень риска
ОВ Вдовиченко
Наука і освіта, 2007
42007
Выраженность риска у студентов:[монография]
АЯ Чебыкин, ОВ Вдовиченко
Одесса: Видавець Черкасов МП, 2004
42004
Особливості суб’єктивного психоемоційного сприймання психотравмуючих ситуацій
О Гірченко, А Глушков, Л Смокова, Н Шеленкова, О Вдовіченко
Перспективи та інновації науки, 2023
32023
Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої …
НО Кримова
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2023
32023
Психологические аспекты оценки толерантности человека к риску
ОВ Вдовіченко, ОВ Вдовиченко
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2010
32010
Проявление и коррекция риска у студентов, которые обучаются по разным образовательно-профессиональным программам: дисс… канд. психол. наук, 14.00. 07/ОВ Вдовичеко; Южно …
ОВ Вдовиченко
Одесса, 2009
32009
Проблема риска: Основные его свойства
ОВ Вдовиченко
Наука і освіта, 2004
32004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20