Світлана Олександрівна Карплюк
Світлана Олександрівна Карплюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра прикладної математики та інформатики
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
402020
Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі
СО Карплюк
Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і …, 2019
122019
Досвід Ривіна-Дяченка у проектуванні методики взаємонавчання
СО Карплюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 121-125, 2009
112009
Технологія підготовки майбутніх учителів математики до взаємонавчання учнів основної школи
СО Карплюк
ББК 74.03 П84 Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного …, 2009
102009
Інформаційно-педагогічний менеджмент вищої школи: сучасний стан та перспективи розвитку
СО Карплюк
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
62017
Педагогічні технології: досвід проектування на засадах взаємонавчання
СО Карплюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008
52008
Групова форма організації навчальної діяльності студентів природничо-математичних дисциплін
СО Карплюк
Актуальні проблеми математики та методики її викладання: Збірник наукових …, 2007
52007
Review of Software Functional Opportunities for Managing Educational Process of Higher Education
SO Karpliuk, TA Vakaliuk
Information Technologies and Learning Tools 65 (3), 262-276, 2018
42018
Роль мотиваційного компоненту професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів
СО Карплюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 54-57, 2010
42010
Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській академічній групі педагогічного ВНЗ
СО Карплюк
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник …, 2006
42006
Огляд функціональних можливостей програмного забезпечення для управління освітнім процесом закладу вищої освіти
СО Карплюк, ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання 65 (3), 262-276, 2018
32018
Проблема розробки та впровадження інноваційних освітніх технологій
СО Карплюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 118-121, 2008
32008
Проблема соціальних взаємин в студентських колективах академічних груп вищих навчальних закладів
СО Карплюк
Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць/За ред. канд …, 2005
32005
Роль змістового компоненту професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів основної школи
СО Карплюк
Науковий вісник Донбасу. Серія" Педагогічні науки", 2012
22012
Новітні інформаційні технології (лабораторний практикум): навчально-наочний посібник для студентів спеціальностей із поглибленим вивченням іноземної мови
ТА Вакалюк, СО Карплюк
Житомир: Вид-во ЖДУ, 2011, 2011
22011
Педагогічний менеджмент вищої школи на засадах ІКТ
СО Карплюк, СМ Фільшина
Науковий пошук молодих дослідників, 2016
12016
Еволюція автоматизованих інформаційно-аналітичних систем управління навчально-виховним процесом
СО Карплюк
Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів …, 2013
12013
Становлення й розвиток інформаційно-аналітичних систем управління навчально-виховним процесом у вищих школах
С Карплюк
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
12013
Операційно-діяльнісний компонент професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів
СО Карплюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
12011
Деякі аспекти проблеми організації взаємонавчання в історії зарубіжної педагогіки
СО Карплюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20