Світлана Олександрівна Карплюк
Світлана Олександрівна Карплюк
Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра прикладної математики та інформатики
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк, СВ Лісова, ММ Осадчий, ОВ Вознюк, НГ Сидорчук, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
282009
Досвід Ривіна-Дяченка у проектуванні методики взаємонавчання
СО Карплюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 121-125, 2009
92009
Технологія підготовки майбутніх учителів математики до взаємонавчання учнів основної школи
СО Карплюк
ББК 74.03 П84 Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного …, 2009
72009
Роль мотиваційного компоненту професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів
СО Карплюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 54-57, 2010
42010
Педагогічні технології: досвід проектування на засадах взаємонавчання
СО Карплюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008
42008
Групова форма організації навчальної діяльності студентів природничо-математичних дисциплін
СО Карплюк
Актуальні проблеми математики та методики її викладання: Збірник наукових …, 2007
42007
Проблема розробки та впровадження інноваційних освітніх технологій
СО Карплюк
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 118-121, 2008
32008
Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській академічній групі педагогічного ВНЗ
СО Карплюк
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник …, 2006
32006
Review of Software Functional Opportunities for Managing Educational Process of Higher Education
SO Karpliuk, TA Vakaliuk
Information Technologies and Learning Tools 65 (3), 262-276, 2018
22018
Інформаційно-педагогічний менеджмент вищої школи: сучасний стан та перспективи розвитку
СО Карплюк
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
22017
Проблема соціальних взаємин в студентських колективах академічних груп вищих навчальних закладів
СО Карплюк
Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць/За ред. канд …, 2005
22005
Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі
СО Карплюк
Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і …, 2019
12019
Огляд функціональних можливостей програмного забезпечення для управління освітнім процесом закладу вищої освіти
СО Карплюк, ТА Вакалюк
Інформаційні технології і засоби навчання 65 (3), 262-276, 2018
12018
Еволюція автоматизованих інформаційно-аналітичних систем управління навчально-виховним процесом
СО Карплюк
Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів …, 2013
12013
Становлення й розвиток інформаційно-аналітичних систем управління навчально-виховним процесом у вищих школах
С Карплюк
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2013
12013
Роль змістового компоненту професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів основної школи
СО Карплюк
Науковий вісник Донбасу. Серія" Педагогічні науки", 2012
12012
Новітні інформаційні технології (лабораторний практикум): навчально-наочний посібник для студентів спеціальностей із поглибленим вивченням іноземної мови
ТА Вакалюк, СО Карплюк
Житомир: Вид-во ЖДУ, 2011, 2011
12011
Деякі аспекти проблеми організації взаємонавчання в історії зарубіжної педагогіки
СО Карплюк
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2008
12008
Про роль інформаційно-освітніх технологій в системі освіти
СО Карплюк
Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів та …, 2004
12004
Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць здобувачів вищої освіти, викладачів та вчителів
СО Карплюк, ВМ Єремеєва, ДС Вербівський, ЯБ Сікора, ОЮ Усата
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20