Теренда Н.О.; Terenda N.O.
Теренда Н.О.; Terenda N.O.
ТДМУ, кафедра соціальної медицини
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Смертність від серцево-судинних захворювань як державна проблема
НО Теренда
Вісник наукових досліджень, 11-13, 2015
92015
Основні тенденції та прогнозні оцінки загальної та первинної захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні
NA Terenda
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2016
72016
Тенденції та прогноз поширеності стенокардії та інфаркту міокарда в Україні
NO Terenda
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2015
72015
Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу
НО Теренда
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 31-35, 2014
62014
MORBIDITY AND PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN UKRAINE: TRENDS AND FORECASTS UNTILL 2025.
N Terenda, Y Petrashyk, N Slobodian, L Lishtaba
Georgian medical news, 79-82, 2018
52018
Myocardial revascularization–leading method for the treatment of ischemic heart disease and myocardial infarction
AH Shulhai, NO Terenda
Ternopil State Medical University, 2017
32017
Реваскуляризація міокарда–провідна методика у лікуванні ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда
АГ Шульгай, НО Теренда
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковльчука, 84-87, 2016
22016
Основні тенденції загальної та первинної захворюваності на гіпертонічну хворобу в Україні
NA Terenda
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2015
22015
Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні
ОМ Голяченко, АГ Шульгай, АО Голяченко, ЛМ Романюк, НЯ Панчишин, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 9-15, 2010
22010
Impact of certain public health factors on the duration of inpatient treatment of MI patients
NO Terenda, AH Shulhai, YM Petrashyk, ON Lytvynova, NY Panchyshyn, ...
Wiadomości Lekarskie 73 (5), 850-856, 2020
12020
Фактори ризику в розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції
НО Теренда, НЯ Панчишин, ОН Литвинова, ЮМ Петрашик
Україна. Здоров'я нації, 266, 2017
12017
Соціальний статус хворих на інфаркт міокарда та його вплив на вибір методики лікування і шляхи госпіталізації
НО Теренда
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 14-18, 2017
12017
Нормативи потреби населення в ліжках
ОМ Голяченко, АГ Шульгай, НЯ Панчишин, ЛМ Романюк, ВЛ Смірнова, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 5-8, 2013
12013
Norms of the population’s hospital bed requirement
OM Golyachenko, AH Shulgay, NY Panchyshyn, LM Romaniuk, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2013
12013
Norms of the population’s hospital bed requirement
OM Golyachenko, AH Shulgay, NY Panchyshyn, LM Romaniuk, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 2013
12013
Науково-технічний прогрес як основа переродження системи охорони здоров’я
ОН Литвинова, НО Теренда
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 64-67, 2013
12013
Внесок представників київської школи терапевтів у розвиток кардіології в Україні
НО Теренда
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 94-98, 2010
12010
Особливості викладання історії медицини в умовах кредитно-модульної системи
НО Лісовська, НЯ Панчишин, ОН Литвинова, ЛМ Романюк, ...
Видавництво СумДУ, 2007
12007
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
LP Zaporozhyan, NO Terenda, ON Litvinova, NY Panchishin, MS Fesh
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 65-71, 2020
2020
ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБИ В НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ СЕРЕД МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
NS Ruzhylo, NO Terenda
Медсестринство, 38-40, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20