Starynska Nataliia  \ Старинська Наталія
Starynska Nataliia \ Старинська Наталія
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки
НВ Старинська
Київ:" Інтерсервіс, 2015
142015
Адапційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості
НВ Старинська
Вісник Харківського національного університету ім. ГС Сковороди [електронний …, 0
6*
Особенности адаптационного потенциала личности
НВ Старинская
Сборник материалов VI международной научно-практической конференции молодых …, 2010
42010
Особливості психолого-педагогічного супроводу оптимізації самоактуалізації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки
СН Володимирівна
Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія., 237-247, 2013
3*2013
Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості
НВ Старинська
Психологія: реальність і перспективи, 259-263, 2017
2*2017
Система психолого-педагогічного супроводу оптимізації самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки
СН Володимирівна
Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації., 336-341, 2013
2*2013
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
НВ Старинская
12016
Аналіз змін особистісного сенсу самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності
НВ Старинська
Педагогічний процес: теорія і практика, 20-25, 2015
12015
Особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації
НВ Старинська
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2014
12014
Властивості самоактуалізованої особистості студентів
НВ Старинська
European humanities studies: State and Society, 161-171, 2017
2017
Модуль 2 Вступ до спеціальності
НВ Старинська
2016
Розвиток творчої спрямованості самоактуалізації особистості підлітка
НВ Старинська
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2016
2016
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
СН Владимировна
Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія, 143-150, 2016
2016
Методологія та організація науково-психологічних досліджень
НВ Старинська
Київський університет імені Бориса Грінченка. Кафедра практичної психології, 2015
2015
Практична психологія
ОМ Тохтамиш, ОР Ткачишина, ВЮ Омелянович, НВ Старинська, ...
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЧНОСТНОГО СМЫСЛА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НВ Старинська
Педагогічний процес: теорія і практика, 20-24, 2015
2015
Interrelation between social and psychological adaptation and self-actualization of students in the process of professional training
НВ Старинська
Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies,, 365-372, 2015
2015
Взаимосвязь социально-психологической адаптации с самоактуализацией студентов в процессе профессиональной подготовки
С Наталья
Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies, Р …, 2015
2015
Визначення студентами-психологами характеристик самоактуалізованої особистості
Н Старинська
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць …, 2014
2014
Особливості ситуативної самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності у ВНЗ
Н СТАРИНСЬКА
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20