Ігор Коваленко
Ігор Коваленко
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вступ до системного аналізу: навчальний посібник
ІІ Коваленко, ПІ Бідюк, ОП Гожий
Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2004
562004
Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій. Навч. посіб.
МЗ Згуровський, ІІ Коваленко, ВМ Міхайленко
К.: Європейський ун-т 265, 2003
392003
Визначення поняття децентралізації та її впровадження в Україні (окремі теоретичні аспекти)
І Коваленко, Л Решетник
Історико-правовий часопис, 96-100, 2016
72016
Сучасні методи статистичного аналізу даних:[навчальний посібник]
ІІ Коваленко
Миколаїв: НУК, 2011
52011
Вступ до системного аналізу: навч. посіб./Коваленко ІІ, Бідюк ПІ, Гожий ОП–Миколаїв: Вид-во МДГУ ім
ІІ Коваленко
Петра Могили, 2004
52004
Вступ до системного аналізу:[Електронний ресурс]
ІІ Коваленко
Режим доступу: http://bibl. kma. mk. ua/pdf/posibnuku/199/4, 0
4
Парето-оптимальний вибір при формуванні портфеля замовлень IT-проектів
ІІ Коваленко, ЄО Давиденко
Наукові праці: науковометодичний журнал.–Вип 161, 44-48, 2011
32011
Информационная технология поддержки принятия решений с использованием методов вероятностного вывода
ІІ Коваленко, АВ Швед, АВ Мельник
Наукові праці. Комп'ютерні технології 229 (217), 2013
12013
Вибір методу раціонального розкрою й упаковки корпусу судна на основі сценарного підходу
ІІ Коваленко, МТ Фісун, ЄО Давиденко
Вісник Херсонського національного технічного університету, 41, 2011
12011
Системное использование робастных и бутстреп методов в задачах анализа данных
АП Гожий, ИИ Коваленко, ІІ Коваленко
Системні технології, 2006
12006
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ДЛЯ МАСОВОГО ТУРИЗМУ
ЛМ Чепурда, ІІ Коваленко
Редакційна колегія, 45, 2019
2019
Деякі особливості правового режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг
ІІ Коваленко, ИИ Коваленко, ЮО Балакірева, ЮА Балакирева
Одеса: Гельветика, 2019
2019
МЕТОДИКА ПОШУКУ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ
ІІ Коваленко, ЄО Давиденко, АВ Швед
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 50-55, 2019
2019
Розробка програмного забезпечення для дослідження адекватності регресійних моделей методом вдосконаленої серійної кореляції
ІІ Коваленко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2019
2019
Розвиток програмно-конфігурованих телекомунікаційних систем
ОВ Васільєва, ВО Олексієнко, СС Сябро, ІІ Коваленко
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку, 69-73, 2019
2019
АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ЗАХОПЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖЕЮ
ІІ Коваленко
Редакційна колегія, 25, 2018
2018
Архітектура та принципи побудови системи ситуаційного управління на основі метода прецедентів
І Коваленко, Є Давиденко, А Швед
ВНТУ, 2018
2018
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ
ІІ Коваленко
управління: Проведення реформи в Україні» ДВНЗ «Донецький національий, 20, 2017
2017
Дослідження динаміки рівня невизначеності в умовах різної структури експертних свідоцтв
ІІ Коваленко, АВ Швед
Геометричне моделювання та інформаційні технології, 56-62, 2017
2017
Моделювання змісту проектів за допомогою експертних систем з використанням альтернативних стохастичних графів
ІІ Коваленко, ТВ Пономаренко
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20