Рокіцька (Козак) Наталія Володимирівна
Рокіцька (Козак) Наталія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови
Verified email at tnpu.edu.ua
TitleCited byYear
Дидактичні основи професійної підготовки майбутніх учителів у ФРН (друга половина XVIII–кінець ХХ ст.)
НВ Козак
Abstract of thesis fora Candidate’s Degree in Pedagogical Sciences. Kyiv, 17, 2000
232000
Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Німеччині
НВ Козак
Наукові записки Тернопільського Національного Педагогічного університету …, 2005
32005
Особливості професійної підготовки майбутніх учителів у ФРН
НВ Козак
Тернопіль, 111 c., 1998
21998
Іван Пулюй у світовій науці і культурі
О Рокіцький, Н Рокіцька
Україна-Європа Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія …, 2017
12017
Криця, що не іржавіє: Леся Українка і Генріх Гайне-два світила двох могутніх культур
НВ Рокіцька, ОВ Літвінюк
Тернопіль: ТНПУ, 2011
12011
Бінарні уроки як мотивація до міжкультурного спілкування
НВ Рокіцькa, ОВ Літвінюк
Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес …, 2017
2017
ZUR FRAGE DER DIDAKTISCHEN GRÜNDE DER LEHRERAUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND
НВ Рокіцька
Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 30 – 31жовтня 2017 року …, 2017
2017
InterkulturelleKompetenzen für die Lehrerbildung in Deutschland. Міжнародна науково-практична конференція "СУЧАСНА ФІЛОЛОГІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ …
Рокіцька
Одеса: Південноукраїнська організація «Центрфіло-логічних досліджень», C. 99 …, 2017
2017
«А слово – струм. А сло-во – зброя. А віще слово – вічове. Das Wort ist Strom- das Wort ist eine Waffe. Der Gemeinschaft gehört das weise Wort».
НВ Рокіцькa, ОВ Літвінюк
Навчально-методичний посібник Тернопіль: Vector., 52 с., 2017
2017
Музика як засіб формування міжкультурної компетенції на заняттях з іноземної мови
НВ Рокіцька, НБ Вирста
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності …, 2017
2017
From the experience of pedagogical educatin of foreign students in Germany
Н Рокіцька, N Rokitska
Ⅲ International scientific conference" Actual problems in international …, 2016
2016
Deutsch lehren und lernen mit Spaß
N Rokitska, I Yatsyuk
Навч.-метод. посібник – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 172 с., 2016
2016
Сучасна модель підготовки майбутніх учителів іноземної мови у Німеччині: реалії та перспективи
НВ Рокіцька
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Кам’янець …, 2016
2016
Німецькомовна спадщина Івана Франка у формуванні міжкультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов
НВ Рокіцька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Zur Frage der interkulturel-len Erziehung in der Lehr-erbildung in Deutschland
НВ Рокіцька
Міжнародна науково-практична конференція «II Таврійські філологічні читання …, 2016
2016
З німецького досвіду професійної підготовки фахівців іноземних мов у контексті Болонського процесу
НВ Рокіцька
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції у …, 2016
2016
Німецькомовна спадщина Івана Франка у фаховій підготовці студентів-філологів
НВ Рокіцька
Навчально-методичний посібник Тернопіль: ТНПУ., 180 c., 2016
2016
Перегук геніїв. Міжкультурна взаємодія: Леся Українка та Генріх Гейне.
ОВ Літвінюк, НВ Рокіцька
Німецька мова в школі. Науково-методичний журнал. Основа. №1 (73)2015, С.29 …, 2015
2015
Den Toten, den Lebenden und den Ungeborenen, meinen Landsleuten. Anläßlich des 200. Jubiläums von Taras Schewtschenkо
НВ Рокіцька
Навч.-метод. посібник – Тернопіль: Навчальна книга– Богдан, 180 с., 2014
2014
Удосконалюємо професійне іншомовне спілкування
НВ Рокіцька, МІ Бобак
Навч. посібник – Тернопіль: ТДМУ, 230 c., 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20