Рокіцька (Козак) Наталія Володимирівна
Рокіцька (Козак) Наталія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Дидактичні основи професійної підготовки майбутніх учителів у ФРН (друга половина XVIII–кінець ХХ ст.)
НВ Козак
Didactic basis of teachers professional training in FRG (the second half of …, 2000
242000
Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Німеччині
НВ Козак
Наукові записки Тернопільського Національного Педагогічного університету …, 2005
42005
Особливості професійної підготовки майбутніх учителів у ФРН
НВ Козак
Тернопіль, 111 c., 1998
21998
Іван Пулюй у світовій науці і культурі
О Рокіцький, Н Рокіцька
Україна-Європа Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія …, 2017
1*2017
Криця, що не іржавіє: Леся Українка і Генріх Гайне-два світила двох могутніх культур
НВ Рокіцька, ОВ Літвінюк
Тернопіль: ТНПУ, 2011
12011
Сучасні тенденції підготовки та підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов у європейському освітньому просторі
НВ Рокіцька
Тайп, 2019
2019
Профессиональная подготовка" евроучителя" ХХI века: приоритеты Германии
Н Рокіцька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2019
2019
Професійна підготовка «євровчителя» ХХІ століття: пріоритети Німеччини.
НВ Рокіцька
Наукові записки ТНПУ. Серія: Педагогіка., С.50 -59., 2019
2019
НОВІТНІ АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ (НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ЖУРНАЛІВ «DER SPIEGEL» ТА «УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ»)
ВР Турківська, НБ Вирста, НВ Рокіцька
Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки …, 2019
2019
З історії Української академії наук (до 100-річчя Національної академії наук України)
ОМ Рокіцький, НВ Рокіцька
Матеріали Ⅵ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Становлення і розвиток системи професійної педагогічної освіти в Німеччині в загальноєвропейському контексті
Н Рокіцька
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Бінарні уроки як мотивація до міжкультурного спілкування
НВ Рокіцькa, ОВ Літвінюк
Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес …, 2017
2017
ZUR FRAGE DER DIDAKTISCHEN GRÜNDE DER LEHRERAUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND
НВ Рокіцька
Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 30 – 31жовтня 2017 року …, 2017
2017
InterkulturelleKompetenzen für die Lehrerbildung in Deutschland. Міжнародна науково-практична конференція "СУЧАСНА ФІЛОЛОГІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ …
Рокіцька
Одеса: Південноукраїнська організація «Центрфіло-логічних досліджень», C. 99 …, 2017
2017
«А слово – струм. А сло-во – зброя. А віще слово – вічове. Das Wort ist Strom- das Wort ist eine Waffe. Der Gemeinschaft gehört das weise Wort».
НВ Рокіцькa, ОВ Літвінюк
Навчально-методичний посібник Тернопіль: Vector., 52 с., 2017
2017
Музика як засіб формування міжкультурної компетенції на заняттях з іноземної мови
НВ Рокіцька, НБ Вирста
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності …, 2017
2017
From the experience of pedagogical educatin of foreign students in Germany
Н Рокіцька, N Rokitska
Ⅲ International scientific conference" Actual problems in international …, 2016
2016
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ИВАНА ФРАНКО У ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Н РОКІЦЬКА
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Deutsch lehren und lernen mit Spaß
N Rokitska, I Yatsyuk
Навч.-метод. посібник – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 172 с., 2016
2016
Сучасна модель підготовки майбутніх учителів іноземної мови у Німеччині: реалії та перспективи
НВ Рокіцька
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Кам’янець …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20