Лагоднюк О., Lahodniuk O.
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ієрархічна модель концептуальних аспектів формування прибудинкових територій
О Лагоднюк
Сучасні методи геодезичної науки та виробництва.–Львів, 300-306, 2007
52007
Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків: монографія
ОА Лагоднюк
Л.: Вид-во Львів. політехніки 173, 2012
42012
Про визначення прибудинкових територій житлового кварталу центральної частини м. Рівне
О Лагоднюк
Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища–GPS та GIS технології …, 2005
22005
Проблеми впровадження інтегрованих кадастрових систем
ВР Ревуцький, ОА Лагоднюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
12013
Геоінформаційне моделювання адміністративно-територіального устрою України
ОА Лагоднюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
12013
Принципи формування інфраструктури геопросторових даних для забезпечення сталого розвитку туризму
ПГ Черняга, О Лагоднюк, О Романюк
Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2010.–Вип 73, 115-121, 2010
12010
Системне моделювання землекористувань при розвитку міських та приміських територій
ПГ Черняга, ПФ Кахни, ОА Лагоднюк, РС Німкович
Інженерна геодезія.–2009.–Вип 54, 216-224, 2008
12008
Силабус навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та …
ОА Лагоднюк, РБ Шульган
2020
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційних випускових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та …
АГ Ліщинський, РБ Шульган, ВМ Корбутяк, ОА Лагоднюк, АМ Лагоднюк, ...
2020
Довідник для абітурієнтів 2020 (бакалавр)
ОА Лагоднюк, ОО Клюха, БІ Тарас, ОО Грицина, МВ Голотюк, ...
НУВГП, 2020
2020
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо …
РБ Шульган, ОА Лагоднюк
2020
ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та …
ВМ Корбутяк, ВС Мошинський, ОА Лагоднюк, АГ Ліщинський
2019
Бірук ІД, Сініцина ОВ, Петрук ЛА, Шолопак ЛФ Роль засобів масової
ВВ Крівцов, ОА Лагоднюк, ТА Костюкова, ОО Лебедь, АМ Прищепа, ...
2019
ГІС в кадастрових системах (укр.) GIS in cadastral systems (en.)
ОА Лагоднюк
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в діяльності організації» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво …
ОА Лагоднюк
2017
Торфово-земельний ресурс Північно-Західного регіону України
СТ Вознюк, ВС Мошинський, МО Клименко, ДВ Лико, ВО Гнєушев, ...
НУВГП, 2017
2017
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ВС Сорока, ОА Лагоднюк, ВІ Корбутяк, ОО Пшеюк, ГЄ Васильєва
Серія Технічні науки 2 (74), 2016
2016
Положення про робочу програму навчальної дисципліни
ОА Лагоднюк
НУВГП, 2016
2016
Методичні рекомендації для підготовки рукописів навчальної літератури, видання в редакційно-видавничому відділі та розміщення в цифровому репозиторії університету
ОА Лагоднюк
НУВГП, 2016
2016
Методичні вказівки до виконання навчальної практики з геодезії (2 рік навчання) студентами напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» професійного …
ОЄ Янчук, ОА Лагоднюк, РС Німкович, СМ Трохимець
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20