Тетяна Леонідівна Зубко
Тетяна Леонідівна Зубко
КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підвищення конкурентоспроможності підприємства
ВЯ Калюжний, ТЛ Зубко
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 127-132, 2015
132015
Методика визначення конкурентоспроможності підприємства (практичний аспект)
СВ Бєляєва, ТЛ Зубко
Інноваційна економіка, 72-78, 2013
132013
Методика визначення економічної безпеки підприємства
ТЛ Зубко
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 69-76, 2016
112016
Оцінка рівня економічної безпеки підприємства галузі зв’язку
ТЛ Зубко
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 81-88, 2016
102016
Аналіз конкуренції на ринку мобільного зв’язку України
ЛВ Зубко, ТЛ Зубко, ЯВ Сапега
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 107-114, 2015
82015
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
62009
Зміст поняття і методи оцінки інноваційного потенціалу підприємства
ТЛ Зубко, ВГ Андрєєва
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 74-81, 2016
52016
Розробка алгоритму обгрунтування операційної стратегії та її вплив на конкурентоспроможність підприємства
СВ Бєляєва, ТЛ Зубко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
32011
ОБҐРУНТУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
ТЛ Зубко, СВ Бєляєва
Держава та регіони., 166 - 170, 2010
32010
Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу підприємства
Н Новікова, Т Зубко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 64–81 …, 2017
22017
Методика визначення конкурентоспроможності підприємства (практичний аспект)
БСВ Зубко Т.Л
Інноваційна економіка 7, 68 - 72, 2013
22013
Алгоритм обґрунтування стратегічних рішень процесів розвитку
ТЛ Зубко
Бізнес-Інформ, 2010
22010
Індикатори кадрової безпеки підприємства
Т Зубко, В Лаптєва
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 57-67, 2018
12018
Застосування еволюційно-симулятивного методу в економіці
ТЛ Зубко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
БВІ ІВ, АЕ Воронкова, АП Градов, ВМ Гранатуров, ІН Герчикова, ...
Присвячено 60 річчю ХНТУ, 5, 2019
2019
МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТУВАННЯ В ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІКАХ
ЮМ Гальчун, ТЛ Зубко
ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК, МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВО В УКРАЇНІ ТА СВІТІ, 10, 2018
2018
Основні досягнення та помилки економічної теорії К. Маркса
ТЛ Зубко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Особливості оцінки фінансово-майнового стану підприємства комунального господарства
ІА Гриджук, ТЛ Зубко
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент …, 2018
2018
Управління економічною безпекою на підприємстві в сучасних умовах
АК Т.Л. Зубко
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
2017
Показники оцінки інноваційного потенціалу підприємств телекомунікаційної сфери
ЗТ Л.
Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20