Абрамов Федір Володимирович \ Abramov Fedir (ORCID: 0000-0003-4825-3974)
Абрамов Федір Володимирович \ Abramov Fedir (ORCID: 0000-0003-4825-3974)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Качество высшего образования и коррупция в вузах: факторы динамики
ФВ Абрамов
82011
Економічний зміст корупції: інституційний підхід
ФВ Абрамов
[спец.] 08.00. 01/ФВ Абрамов.–Донецьк, 2010.–18 с, 2010
8*2010
Чинники сталості умовно неефективних формальних правил
ФВ Абрамов
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
22015
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМАЛЬНЫХ ПРАВИЛ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ФВ Абрамов
22011
Коррупция: борьба или легализация?
ФВ Абрамов
ДонНТУ, 2009
22009
Коррупция: борьба или легализация?
ФВ Абрамов
ДонНТУ, 2009
22009
Вплив культурних факторів на виникнення корупції
ТВ Рябова, ФВ Абрамов
Донецький національний технічний університет, 2007
22007
Влияние неформальных институциональных факторов побочного спроса на динамику качества высшего образования
ФВ Абрамов
Економiчний часопис-XXI, 2012
12012
Формальные институциональные факторы преступности
ФВ Абрамов
ДонНТУ, 2011
12011
Коррупция: произвол чиновников или сознательный выбор клиента?
ФВ Абрамов
ДонНТУ, 2008
12008
Вплив корупції на функціонування підприємств в умовах неефективних інституціональних рамок
ФВ Абрамов
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
12006
НЕОСВіЧЕНіСТЬ СУСПіЛЬСТВА ЯК ФАКТОР ПОШИРЕННЯ МАНіПУЛЮВАННЯ СУСПіЛЬНИМИ НАСТРОЯМИ
ФВ Абрамов
Бизнес Информ, 2019
2019
Курс мікроекономіки
ФВ Абрамов, СІ Архієреєв, ТА Дяченко, НМ Волоснікова, СО Климова, ...
Іванченко ІС, 2019
2019
Економічна теорія (попит та пропозиція)
ФВ Абрамов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Макроекономіка
СІ Архієреєв, НМ Волоснікова, НН Губанова, ТА Дяченко, СО Климова, ...
ФОП Іванченко ІС, 2019
2019
Маніпулювання суспільними настроями як чинник неефективності неформальних правил
ФВ Абрамов
ВД" ІНЖЕК", 2018
2018
Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил
ФВ Абрамов
ВД" ІНЖЕК", 2018
2018
Перспективи впровадження новітніх технологій в вищій освіті в умовах домінування побічного попиту на вищу освіту.
Ф Абрамов
International Scientific Conference" Problems of Information Economy …, 2017
2017
Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості
ФВ Абрамов
ВД" ІНЖЕК", 2017
2017
Критерії доцільності реформування умовно та безумовно неефективних формальних правил
ФВ Абрамов
Бізнес Інформ, 8-12, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20