Анатолій Бержанір
Анатолій Бержанір
к. соц. н., доцент, Уманський державний педагогічний університет
Verified email at udpu.edu.ua
TitleCited byYear
Державно-приватне партнерство як інститут взаємодії влади та бізнесу
АС Музиченко, АЛ Бержанір
Економічний простір, 100, 2013
152013
Становлення взаємодії влади, бізнесу і суспільства в ринкових умовах
АЛ Бержанір
Сталий розвиток економіки, 18-21, 2013
132013
Моделі взаємодії влади та бізнесу в умовах ринкової економіки
АС Музиченко, АЛ Бержанір
Сталий розвиток економіки, 24-28, 2013
102013
Роль державно-приватного партнерства у соціально-економічному розвитку регіонів
АЛ Бержанір
Хмельницький національний університет, 2013
82013
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення ефективності сучасного бізнесу
AL Berzhanir
Економіка і організація управління, 43-47, 2014
72014
Институционализация системы государственно-частного партнерства в Украине
АС Музыченко, АЛ Бержанир
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2013
72013
Світовий досвід забезпечення взаємодії влади та бізнесу в економічних системах.
AL Berzhanir
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право, 32-35, 2013
52013
Соціальна звітність як елемент системи соціальної відповідальності компаній
АЛ Бержанір
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2017
32017
Життєві цінності в уявленнях та оцінках сільської молоді
А Бержанір
Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. пр.—К.: Ін-т соціології НАН України …, 1998
31998
Життєве самовизначення сільської молоді в умовах різних форм господарювання
АЛ Бержанір
Інститут соціології НАН України, 1999
21999
Які цінності у ціні?
А Бержанір
Віче, 1998
21998
Життєві плани сільської молоді у сфері праці
АЛ Бержанір
Філософська і соціологічна думка, 145-151, 1996
21996
Методологія теоретичних досліджень корпоративної соціальної відповідальності
АЛ Бержанір
Миколаївський національний університет ім. ВО Сухомлинського, 2018
12018
Інституційна підтримка соціальної відповідальності бізнесу як необхідна передумова його розвитку
АЛ Бержанір
Ессе, 2017
12017
Розвиток національної економіки на інноваційній основі: тенденції та перспективи
ПЮ Курмаєв, ОВ Митяй, ТА Демченко, ІА Бержанір, АА Кістол, ...
ФОП Жовтий ОО, 2015
12015
Соціальна відповідальність бізнесу перед суспільством
АЛ Бержанір
12013
Сутність, принципи та чинники системи соціального партнерства
АЛ Бержанір
12013
Транспарентність бізнесу як показник його соціальної відповідальності
АЛ Бержанір
2019
Стан та перспективи розвитку соціального інвестування в Україні
АЛ Бержанір
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Туган …, 2019
2019
Особливості менеджменту соціально відповідального бізнесу
АЛ Бержанір
Донецький національний технічний університет, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20