Анатолій Бержанір (Anatolii Berzhanir)
Анатолій Бержанір (Anatolii Berzhanir)
кандидат соціологічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Державно-приватне партнерство як інститут взаємодії влади та бізнесу
АС Музиченко, АЛ Бержанір
Економічний простір, 100, 2013
182013
Становлення взаємодії влади, бізнесу і суспільства в ринкових умовах
АЛ Бержанір
Сталий розвиток економіки, 18-21, 2013
142013
Моделі взаємодії влади та бізнесу в умовах ринкової економіки
АС Музиченко, АЛ Бержанір
Сталий розвиток економіки, 24-28, 2013
102013
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник підвищення ефективності сучасного бізнесу
AL Berzhanir
Економіка і організація управління, 43-47, 2014
92014
Роль державно-приватного партнерства у соціально-економічному розвитку регіонів
АЛ Бержанір
Хмельницький національний університет, 2013
82013
Институционализация системы государственно-частного партнерства в Украине
АС Музыченко, АЛ Бержанир
Азимут научных исследований: экономика и управление, 2013
72013
Світовий досвід забезпечення взаємодії влади та бізнесу в економічних системах.
AL Berzhanir
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право, 32-35, 2013
62013
Соціальна звітність як елемент системи соціальної відповідальності компаній
АЛ Бержанір
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2017
52017
Життєві цінності в уявленнях та оцінках сільської молоді
А Бержанір
Соціальні виміри суспільства: Зб. наук. пр.—К.: Ін-т соціології НАН України …, 1998
31998
Життєве самовизначення сільської молоді в умовах різних форм господарювання
АЛ Бержанір
Інститут соціології НАН України, 1999
21999
Які цінності у ціні?
А Бержанір
Віче, 1998
21998
Життєві плани сільської молоді у сфері праці
АЛ Бержанір
Філософська і соціологічна думка, 145-151, 1996
21996
Інституційна підтримка соціальної відповідальності бізнесу як необхідна передумова його розвитку
АЛ Бержанір
Економіка. Фінанси. Право, 12-14, 2017
12017
Стратегії взаємодії держави та бізнесу в умовах становлення ринкових відносин в Україні
АЛ Бержанір, ЛЛ Стрембіцька
Глобальні та національні проблеми економіки, 2016
12016
Розвиток національної економіки на інноваційній основі: тенденції та перспективи
ПЮ Курмаєв, ОВ Митяй, ТА Демченко, ІА Бержанір, АА Кістол, ...
ФОП Жовтий ОО, 2015
12015
Соціальна відповідальність бізнесу перед суспільством
АЛ Бержанір
12013
Сутність, принципи та чинники системи соціального партнерства
АЛ Бержанір
12013
Соціальний аудит у системі соціальної відповідальності бізнесу
АЛ Бержанір, АЛ Бержанир, ІА Бержанір, ИА Бержанир
2019
Якість соціальної звітності українських компаній
АЛ Бержанір
Ексклюзив-Систем, 2019
2019
Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки
ВО Стойка, АЛ Бержанір, СО Стойка, СВ Дяченко, ЄВ Підлісний, ...
ВПЦ" Візаві", 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20