Владислава Жукова
Владислава Жукова
КНТУ, факультет экономики и менеджмента, кафедра экономики труда и
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика
ОА Кучерук
ЖДУ ім. І. Франка, 2011
402011
Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ: шляхи вдосконалення
ВО Жукова
Економіка і регіон, С. 146 - 150, 2012
36*2012
Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців
ВО Жукова
КНТУ, 2010
182010
Трансфер сучасних знань як чинник забезпечення високої якості підготовки кадрів з вищою освітою в умовах формування інноваційної моделі економіки
ОМ Левченко, ВО Жукова
КНТУ, 2011
62011
Вища освіта як чинник розвитку національної економіки
ВО Жукова
КНТУ, 2009
62009
Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ в умовах формування інноваційної моделі економіки
ВО Жукова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, С. 44 - 49, 2012
42012
Сучасна модель регулювання процесу забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці
ВО Жукова
Бізнес Інформ, С. 175 - 179, 2012
42012
Підходи до регулювання рівня конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці
ВО Жукова
Економіка в контексті глобальних перетворень сучасного розвитку, С. 31 - 34, 2013
12013
ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАȲНИ: організаційно-економічний механізм регулювання
АО Левченко, ВО Жукова
2014
Тенденції та особливості підготовки фахівців у системі вищої освіти
V Zhukova
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
2014
Конкурентоспособность выпускников высших учебных заведений на рынке квалифицированного труда
ВО Жукова
Экономический вестник Южного Федерального округа, С. 64 - 69, 2013
2013
Напрями вдосконалення механізму державного регулювання конкурентоспроможності молодих фахівців
ВО Жукова
Економіка в контексті глобальних перетворень сучасного розвитку, С. 53 - 56, 2013
2013
Методи регулювання конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці в сучасних умовах
ВО Жукова
Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності, С.77 - 79, 2013
2013
Галузеві особливості договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах
ОО Олійник
Економіка промисловості, 2012
2012
Особливості оцінювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ в умовах ринкових відносин
ВО Жукова
Теорія та практика управління економічним розвитком, 256 - 257, 2012
2012
Современная модель регулирования процесса обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда
ВО Жукова
Бизнес информ, 175-179, 2012
2012
Особливості формування сучасної моделі відтворення людських ресурсів за умов інноваційного розвитку національної економіки
ВО Жукова, ОМ Левченко
Економіка і регіон, С. 90 - 94, 2011
2011
Вища освіта як чинник формування людського капіталу вітчизняних підприємств
ВО Жукова
Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ, С. 109 - 110, 2011
2011
Сучасні напрями щодо підвищення якості підготовки кадрів з вищою освітою в контексті формування інноваційної моделі соціально-економічного розвитку регіонів
ВО Жукова, ОМ Левченко
Менеджмент-освіта в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві, С …, 2011
2011
Сучасний стан та тенденції працевлаштування фахівців із вищою освітою в Україні
ВО Жукова
Використання трудового потенціалу на регіональному рівні: Монографія, С. 429 …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20