Владислава Жукова
Владислава Жукова
КНТУ, факультет экономики и менеджмента, кафедра экономики труда и
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика
ОА Кучерук
ЖДУ ім. І. Франка, 2011
572011
Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ: шляхи вдосконалення
ВО Жукова
Економіка і регіон, С. 146 - 150, 2012
36*2012
Інноваційна модель розвитку вищого навчального закладу як чинник забезпечення високої якості підготовки фахівців
ВО Жукова
КНТУ, 2010
202010
Трансфер сучасних знань як чинник забезпечення високої якості підготовки кадрів з вищою освітою в умовах формування інноваційної моделі економіки
ОМ Левченко, ВО Жукова
КНТУ, 2011
72011
Вища освіта як чинник розвитку національної економіки
ВО Жукова
КНТУ, 2009
62009
Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ в умовах формування інноваційної моделі економіки
ВО Жукова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, С. 44 - 49, 2012
42012
Сучасна модель регулювання процесу забезпечення конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці
ВО Жукова
Бізнес Інформ, С. 175 - 179, 2012
42012
Підходи до регулювання рівня конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці
ВО Жукова
Економіка в контексті глобальних перетворень сучасного розвитку, С. 31 - 34, 2013
12013
Тенденції та особливості підготовки фахівців у системі вищої освіти
ВО Жукова
КНТУ, 2014
2014
Тенденції та особливості підготовки фахівців у системі вищої освіти
V Zhukova
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
2014
Конкурентоспособность выпускников высших учебных заведений на рынке квалифицированного труда
ВО Жукова
Экономический вестник Южного Федерального округа, С. 64 - 69, 2013
2013
Напрями вдосконалення механізму державного регулювання конкурентоспроможності молодих фахівців
ВО Жукова
Економіка в контексті глобальних перетворень сучасного розвитку, С. 53 - 56, 2013
2013
Методи регулювання конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці в сучасних умовах
ВО Жукова
Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності, С.77 - 79, 2013
2013
Галузеві особливості договірного регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах
ОО Олійник
Економіка промисловості, 2012
2012
Особливості оцінювання конкурентоспроможності випускників ВНЗ в умовах ринкових відносин
ВО Жукова
Теорія та практика управління економічним розвитком, 256 - 257, 2012
2012
Современная модель регулирования процесса обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда
ВА Жукова
Бизнес Информ, 2012
2012
Особливості формування сучасної моделі відтворення людських ресурсів за умов інноваційного розвитку національної економіки
ВО Жукова, ОМ Левченко
Економіка і регіон, С. 90 - 94, 2011
2011
Вища освіта як чинник формування людського капіталу вітчизняних підприємств
ВО Жукова
Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ, С. 109 - 110, 2011
2011
Сучасні напрями щодо підвищення якості підготовки кадрів з вищою освітою в контексті формування інноваційної моделі соціально-економічного розвитку регіонів
ВО Жукова, ОМ Левченко
Менеджмент-освіта в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві, С …, 2011
2011
Сучасний стан та тенденції працевлаштування фахівців із вищою освітою в Україні
ВО Жукова
Використання трудового потенціалу на регіональному рівні: Монографія, С. 429 …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20